De beloftes van HB Adviesbureau

De beloftes van HB Adviesbureau

Bij HB Adviesbureau hebben we grote ambities. Daarom doen wij graag een belofte aan onze opdrachtgevers van projecten in onze leefomgeving. Wij beloven waarde toe te voegen in projecten op het gebied van biodiversiteit, leefbaarheid, beeldkwaliteit, circulariteit, klimaatbestendigheid en energietransitie.

Onze zes beloftes

 • Biodiversiteit
  Elk project draagt bij aan de versterking en vergroting van de aanwezige biodiversiteit. Zowel in als om het projectgebied.
 • Leefbaarheid
  Wij ontwerpen aantrekkelijke plekken om te wonen, leven en verblijven. Door het beperken van hittestress, stimuleren van beweging en het creëren van een toegankelijke openbare ruimte.
 • Beeldkwaliteit
  Wij streven altijd naar het verhogen van de waarde van de plek, esthetisch en functioneel. Ons handelsmerk: gebiedseigen ingrepen met oog voor detail.
 • Circulariteit
  In elk project en ieder ontwerp maken we zorgvuldige afwegingen rondom circulariteit en materiaalgebruik. We onderzoeken en benutten kansen om de milieulast te verlagen.
 • Klimaatbestendigheid
  Wij werken toe naar een leefomgeving die bestand is tegen de steeds extremere weersomstandigheden. Zoals extreme regenval, droogte en hitte.
 • Energietransitie
  Wij benoemen en betrekken koppelkansen bij onze projecten in de buitenruimte om de energietransitie een plek te geven in de leefomgeving van morgen.

Hoe wij onze beloftes waarmaken?
Onze professionals zijn klantgericht, staan voor kwaliteit en gaan altijd voor het beste resultaat mogelijk.
Om de belofte ‘biodiversiteit’ waar te maken schakelen we bijvoorbeeld een ecoloog in. Welke soorten doen het goed in en rondom het projectgebied? Wat zijn kansen en bedreigingen voor de natuur? Kortom: wat is er nodig om de biodiversiteit te vergroten? Ander voorbeeld; bij de inrichting van een (tijdelijk) dorpsplein is voornamelijk gebruik gemaakt van circulaire materialen. De bomen waren elders over en het hout voor de pergola, picknicktafels en vlonder is hergebruikt materiaal. Zo kijken we bij projecten altijd naar welk materiaal we écht nodig hebben, is het vervaardigen en aanleveren van een gietijzeren boomspiegel het echt waard of kunnen we een andere oplossing bedenken? Zo proberen we ieder project van een zo klein mogelijke CO2 footprint te voorzien.

Meer weten?
Heeft u vragen over de beloftes van HB Adviesbureau? Neem dan contact op met Raymond Balder r.balder@hbadvies.nl. Hij vertelt u er graag alles over!


Het Sportpark van de Toekomst - Klaar voor de toekomst dankzij de klimaatstresstest

Het Sportpark van de Toekomst - Klaar voor de toekomst dankzij de klimaatstresstest

Ondergelopen sportvelden, bodemdaling of oververhitte sporters. Door het veranderende klimaat zijn het scenario’s die steeds vaker de realiteit bij sportclubs zijn. Het veranderende klimaat vraagt om actie. HB Adviesbureau helpt gemeenten zich voor te bereiden op die toekomst door sportvelden en sportcomplexen toekomstbestendig te realiseren! Het sportpark van de Toekomst is niet alleen een gezonde en duurzame plek om te sporten, ook de omgeving profiteert flink.

Het kan zomaar zijn dat een sportveld de perfecte plek blijkt te zijn om overlast voor de omgeving te voorkomen, water te bergen, de lokale biodiversiteit te vergroten, energie op te wekken of op te slaan en om de omgeving te voorzien van schaduwrijke verblijfsplekken. Op en zeker rondom sportvelden en sportcomplexen ligt dé kans om klimaatsveranderingen het hoofd te bieden en tegelijkertijd het sportpark multifunctioneel in te richten.

Met een klimaatstresstest brengt HB Adviesbureau in beeld wat de kwetsbaarheden qua hitte, droogte, wateroverlast en overstroming zijn voor een sportpark en zijn omgeving.

De klimaatstresstest
Bij het begin beginnen, dat doet de klimaatstresstest. Dat begin is onderzoek en dat kan op verschillende niveaus. Met een klimaatstresstest kan HB Adviesbureau de mogelijke kwetsbaarheden voor de klimaatthema’s hitte, droogte, wateroverlast en overstroming op een sportpark en in de directe omgeving analyseren op basis van open toegankelijke (GIS) data. Deze gegevens worden aangevuld met ervaringen van gebruikers en beheerders. Door het combineren van alle verzamelde gegevens en kennis komt goed in beeld welke effecten klimaatverandering (de stress) in de toekomst op een sportpark kan hebben.

Kansenkaart
De resultaten presenteert HB Adviesbureau in een online gisviewer, toegankelijk voor de opdrachtgever. HB Adviesbureau stelt vervolgens een kansenkaart op. Kansrijke maatregelen om (toekomstige) overlastsituaties te voorkomen die bijvoorbeeld goed te combineren zijn met gepland groot onderhoud of ontwikkelingen in de openbare ruimte rondom het sportpark. Dankzij de klimaatstresstest kan heel concreet ingezet worden op oplossingen die toekomstbestendig zijn.

‘De gemeente Haarlem gebruikt de ‘kansenkaarten’ als middel om de sportvelden duurzaam te renoveren en zo bij te dragen aan een toekomstbestendige stad’
Matthijs de Boorder
Beleidsmedewerker sport, Gemeente Haarlem

Een praktijkvoorbeeld in Haarlem
De velden van korfbalverenigingen CKV Rapid Haarlem en HKC Haarlem waren dringend toe aan renovatie. Die kans hebben opdrachtgevers SRO Haarlem en Gemeente Haarlem aangegrepen om het project te starten met een klimaatstresstest. Kennis die dankzij dit onderzoek verzameld is vormde de basis in het ontwerp van de nieuwe sportvelden en het omliggende terrein. Slimme en innovatieve oplossingen zoals verkoelende velden, meer schaduw en waterberging zorgen ervoor dat het terrein van de sportclubs straks een veilige en prettige plek is om te sporten. Op het terrein zullen heel wat tegels plaats maken voor groen. Door het aanplanten van inheemse soorten in samenwerking met een ecoloog kan de biodiversiteit toenemen. Inmiddels zijn de velden bijna klaar voor gebruik.

‘Het Sportpark van de Toekomst is niet alleen waardevol voor een sportclub zelf. Een groene leefomgeving is gezond. Wanneer ook buurtbewoners kunnen genieten van een schaduwrijke plek met prachtige natuur heb je écht gedacht aan de toekomst.’
Frank Miedema, projectleider HB Adviesbureau

De Ecoscan en Energiesccan; nog een stapje verder
De klimaatstresstest kan door HB Adviesbureau eenvoudig aangevuld worden met een Ecoscan en Energiescan. Met een Ecoscan worden de ecologische kansen in kaart gebracht door een ecoloog van HB Adviesbureau. Met de Energiescan worden de mogelijkheden voor het opwekken en opslaan van energie onderzocht. Om zo bijvoorbeeld een energie-neutrale sportvoorziening te realiseren.

Dit is HB Adviesbureau
Bij HB Adviesbureau zijn we goed in het adviseren over, ontwerpen en engineeren van alle soorten buitensportaccommodaties. Van renovatie tot aan het realiseren van een compleet nieuw en duurzaam sportpark. Met onze integrale aanpak ontzorgen we onze opdrachtgevers geheel. Vanuit kantoren in Amsterdam en Alkmaar werken meer dan 80 landschapsontwerpers, ingenieurs en adviseurs dagelijks samen aan een toekomstbestendige leefomgeving.

In gesprek met een expert
Vragen over de klimaatstresstest voor Sportparken of het Sportpark van de Toekomst? Neem dan vrijblijvend contact op met projectleider Frank Miedema.
Via F.Miedema@hbadvies.nl of 088 472 06 00


Landschapsontwerp door HB Adviesbureau – De openbare ruimte duurzaam en toekomstbestendig tot leven brengen

Landschapsontwerp door HB Adviesbureau – De openbare ruimte duurzaam en toekomstbestendig tot leven brengen

Dé partner voor alle vraagstukken rondom de invulling van ons toekomstige landschap is HB Adviesbureau. Het team van landschapsontwerpers en adviseurs werkt samen aan projecten voor de openbare ruimte, elk met hun eigen expertise. Raymond Balder, teammanager HB Adviesbureau en Maithe Vos, landschapsarchitect, vertellen over de ontwikkelingen binnen het bureau en hun unieke projectbelofte.

Samen op zoek naar ruimtelijke kwaliteit
“Het team landschapsontwerpers is de laatste jaren enorm doorontwikkeld. We zijn uitgegroeid tot een volwaardig team met senior- en jonge landschapsontwerpers,” zegt Raymond, ruim vier jaar teammanager binnen HB Adviesbureau.

Hierdoor is er ruimte voor opdrachten van klein tot heel groot. Van beplantingsplannen tot het vergroenen en klimaatadaptief ontwerpen van wijken. De samenwerking tussen ontwerpers en adviseurs zorgt voor integrale oplossingen die zowel aantrekkelijk als innovatief zijn.

Over de ontwikkeling van HB Adviesbureau tot een landschapsontwerpbureau vertelt landschapsarchitect Maithe: “Toen ik bijna 17 jaar geleden bij HB kwam werken begon een project vaak bij de civiele collega’s, wij zochten naar oplossingen voor de ruimte die overbleef. Nu staan wij aan de start van het proces. Dat is voor ons veel interessanter: zo doen we meer verkennend werk om bijvoorbeeld met de opdrachtgever en bewoners te bepalen wat er mogelijk is in een bepaald gebied, hoe het eruit kan zien en hoe we de leefbaarheid kunnen vergroten. Dat soort projecten deden we al, zoals het Dorpsplein van Callantsoog, maar nu is er nog meer daadkracht beschikbaar.“

Integrale aanpak van ontwerpproces
“De kracht van HB Adviesbureau is dat we een volledig team zijn met innovatieve landschapsontwerpers die in staat zijn om projecten voor de openbare ruimte met een groot schaalniveau aan te pakken, om dat bijvoorbeeld te vergroenen en duurzamer te maken,” geeft Raymond aan. “We zijn inmiddels uitgegroeid tot een groep van 80 collega’s, landschapsontwerpers ingenieurs en adviseurs. We hebben onder andere adviseurs in huis op het gebied van ecologie, circulariteit, klimaatadaptatie, energie en sport. Onze ontwerpen worden uitgewerkt vanuit een nauwe samenwerking met de (civiele)adviseurs in het ontwerpproces. Kleine wijzigingen in de engineering worden altijd weer afgestemd met de landschapsontwerper. Een project kan dus opgeleverd worden tot en met aanbestedingsgereedheid.” Hij voegt daaraan toe: “Onze 3D-Artist brengt de ontwerpen tot leven met zijn visuele kennis van het verbeelden van een project. Ook geeft hij een kijkje in de toekomst.”

De laatste jaren is ons landschapsontwerpteam aanzienlijk gegroeid, met een mix van jong talent en ervaren architecten. Samen met de adviseurs zorgt de integrale werkwijze voor ontwerpen die onze leefomgeving toekomstbestendig maken.
Raymond Balder, teammanager

Het belangrijkste uitgangspunt voor elk project is dat het klopt en past op die plek. Dat is de essentie. We kijken ook naar het verleden van de plek en natuurlijk naar de aanleiding van het project: wat gebeurt er nu en werkt dat?
Maithe Vos, Landschapsarchitect

Ontzorgen is voor HB een belangrijk thema. Ons adviesbureau kiest daarom voor een integrale aanpak van de projecten. Maithe: “Dit betekent niet dat we een kant-en-klaar project aanleveren met een strik eromheen: we kijken juist zorgvuldig samen met de opdrachtgever naar wat er aan de hand is en wat er nodig is op een bepaalde plek. We zetten de wensen van alle betrokken partijen op een rij, zoals de vragen of zorgen die de bewoners uiten tijdens participatiebijeenkomsten. Van daaruit maken we het totaalpakket: van een ontwerp tot aan het bestek, inclusief advies voor het beheer.”

De projectbelofte
HB Adviesbureau doet een projectbelofte waar elk project aan moet voldoen: op de thema’s biodiversiteit, leefbaarheid, beeldkwaliteit, circulariteit, klimaatbestendigheid en energie. Maithe: “We zetten graag onze ecoloog in om ecologische waarden te herstellen of versterken, zoals voor het project Agriport. Het terrein moet naast waterberging ruimte bieden voor recreatie en natuur. Het is nu een soort woestijn van landbouwgrond dat een aantrekkelijk recreatiegebied zal worden: we kijken met de ecoloog welke soorten het daar goed zouden doen en hoe we kwetsbare soorten uit de omgeving daar ruimte kunnen bieden.”

Een project waar circulariteit een bijzondere rol speelt is te vinden in de gemeente Bergen. Het team werkt aan het centrumplan, de uitvoering hiervan is een langlopend project. Maithe: “De sloop van de Bakema-flat liet een groot gat achter, waarvoor de gemeente ons een week voor Koningsdag vroeg om een tijdelijke groene invulling: we hebben overtollige bomen geregeld, er waren boombakken over in Alkmaar. Vervolgens hebben we in de korte periode daarna het plein verder kunnen inrichten met circulaire materialen van onder andere GP Groot. Zo konden we een pergola, picknicktafels en vlonder maken – ook leuk om een project in zo’n korte tijd op een duurzame manier samen in te vullen.”

Toekomstbestendige leefomgeving
Maithe: “Het belangrijkste uitgangspunt voor elk project is dat het klopt en past op die plek. Dat is de essentie. We kijken ook naar het verleden van de plek en natuurlijk naar de aanleiding van het project: wat gebeurt er nu en werkt dat? We onderzoeken bijvoorbeeld routes en aansluitingen, hoe is de beleving vanuit langzaam verkeer zoals de voetganger en fietser? Kan iemand met een rollator erdoorheen? Daarbij horen de klimaatbestendigheid, duurzaamheid en circulariteit. Zo kijken we naar welk materiaal we écht nodig hebben, is het vervaardigen en aanleveren van een gietijzeren boomspiegel het echt waard of kunnen we een andere oplossing bedenken? Zo proberen we ieder project van een zo klein mogelijke CO2 footprint te voorzien.”

Bij het ontwerp van het centrum van Schoorl kwamen alle aspecten van HB Adviesbureau bij elkaar. In samenspraak met gemeente ontwikkelden ze een esthetisch aantrekkelijk en duurzaam plan, de 3D-Artist maakte indrukwekkende visualisaties. Bij dit project kwamen ook vraagstukken op het gebied van waterberging naar voren waarbij de adviseurs van grote meerwaarde bleken. Maithe: “De bodem in Schoorl bestaat uit zand, dus je verwacht dat als het water in het groenvak terecht komt, het regenwater infiltreert en duurzaam is opgevangen. Maar omdat het duin schuin afloopt, komt het water beneden omhoog. De oplossing voor het afvloeien – nu en in de toekomst – hebben we integraal bekeken met de juiste adviseurs binnen HB Adviesbureau.”

Voorkeur voor HB Adviesbureau
Het afgelopen jaar hebben meerdere opdrachtgevers HB Adviesbureau in concurrentieaanbestedingen verkozen boven andere landschapsontwerpbureaus. Raymond: ‘We zijn hier enorm trots op. Denk bijvoorbeeld aan een groot project dat het team net heeft afgerond: Agriport. In een lopende aanbesteding voor een groot park zijn wij geselecteerd uit twaalf landschapsontwerpbureaus, waarvoor we nu in een minicompetitie zitten. Met dit soort omvangrijke projecten waarmee we de leefbaarheid van de openbare ruimte kunnen vergroten op een toekomstbestendige manier, gaan wij graag aan de slag.’

Landschapsontwerpbureau gezocht?
Op zoek naar het juiste landschapontwerpbureau voor een vraagstuk over openbare ruimte? Neem contact op met Raymond Balder via: 088 – 472 06 00 of r.balder@hbadvies.nl.

Lees meer over de zes beloftes van HB Adviesbureau

Impressie Dorpspark Uitgeest – Door HB Adviesbureau


Dit is HB Adviesbureau

Dit is HB Adviesbureau

HB Adviesbureau is een dynamisch en veelzijdig landschaps-, advies- en ingenieursbureau. Vanuit onze kantoren in Amsterdam en Alkmaar ontwerpen, engineeren en adviseren we over de duurzame leefomgeving voor nu én later. Wij zetten onze brede kennis en expertise in bij ieder project waardoor het resultaat beter is dan verwacht. Onze medewerkers zijn trots op hun eigen werk. Plezier hebben in je werk, in de samenwerking met collega’s, opdrachtgevers en samenwerkingspartners is voor ons een absolute must. Daarom vieren we successen en investeren we in persoonlijke ontwikkeling via onze eigen HB Academy.

Contact met HB Adviesbureau
Onze front office medewerker Joyce Dekker staat u graag te woord. Ze schakelt u moeiteloos door naar de juiste expert om uw vraag te beantwoorden.
Onze front office is te bereiken via telefoonnummer 088-4730600.

Kantoor Amsterdam
Ons ruime en frisse kantoor in Amsterdam is gevestigd op IJburg. De grote ramen geven rechtsreeks zicht op de gezellige haven van IJburg. Vanuit deze vestiging werken onze collega’s aan mooie projecten in de omgeving.

HB – Amsterdam
Krijn Taconiskade 412
1087 HW Amsterdam

Kantoor Alkmaar
Tussen de enorme kantoorpanden langs de ring van Alkmaar bevindt zich een iets minder groot kantoorpand met een bijenvolk op het dak. Hier is HB Adviesbureau Alkmaar gevestigd. Bij binnenkomst ontvangt u altijd een vrolijke goedemorgen van Joyce.

HB – Alkmaar
Comeniusstraat 7
1817 MS Alkmaar

De mensen van HB
Bij HB Adviesbureau werken meer dan 80 experts op het gebied van klimaat, civiele techniek, bodem, milieu, landschapsontwerp, water en sport. We hebben alle kennis in huis om een opdrachtgever compleet te ontzorgen. Van onze integrale aanpak profiteren niet alleen de projecten die we uitvoeren, ook onze collega’s worden blij van deze manier van werken. Onze collega Claudia (recruiter) over de mensen bij HB: “Bij HB Adviesbureau voelen de medewerkers zich thuis in een dynamische werkomgeving, waarbij iedereen vanuit zijn eigen expertise bijdraagt aan een duurzame toekomst. Als onderdeel van GP Groot combineren we de voordelen van een grote organisatie met het familiegevoel van een kleiner bedrijf”.

Naar de website van HB Adviesbureau

Kort nieuws

Mag het duurzame licht aan?

Bij een toekomstbestendig leefomgeving hoort ook een veilige leefomgeving. Licht speelt daarin een belangrijke rol, voornamelijk bij sociale- en verkeersveiligheid. Infra Light Engineering, een zusterbedrijf van HB Adviesbureau, is al 25 jaar specialist op het gebied van openbare en- terreinverlichting. Sociale- en verkeersveiligheid staan hier voorop. Daar zijn tegenwoordig prachtige (duurzame) oplossingen voor.

Dat openbare verlichting mooi, praktisch, energiezuinig en duurzaam kan zijn bewijst een afgerond project in de haven van Volendam. Hier zijn karakteristieke armaturen geplaatst, passend bij de historie en sfeer van Volendam. Deze armaturen zijn voorzien van nieuwe technieken. Ze zijn niet alleen energiezuinig, maar ook dimbaar en smart!

Op zoek naar een specialist voor advies, engineering of ondersteuning op het gebied van openbare- en/of terreinverlichting? Richard Meijer helpt u graag verder.

HB Academy

HB Academy is een leeromgeving voor professionals. Binnen de academy wordt de vertaling gemaakt van de theorie naar de praktijk. HB Academy staat voor vandaag leren, morgen doen.

We zijn er voor mensen die houden van hun vak en een stap verder willen gaan, opgedane kennis meteen willen inzetten, zich willen blijven ontwikkelen als onderscheidende professionals en willen leren van de beste praktijkexperts. Ook onze eigen professionals zijn regelmatig op de HB Academy te vinden. Zowel als docent van een bootcamp als student.

De HB Academy biedt een platform en springplank met direct en hoogwaardig toepasbare kennis. We slaan de brug tussen wat je moet weten en wat je moet kunnen. Omdat we jou verder willen brengen als expert in het veld.

Waarom?
Omdat we onze kennis en expertise willen delen met vakgenoten. Samen het verschil maken en de branche continu vooruitbrengen vanuit onze eigen dagelijkse praktijkervaringen. We verbinden doorgewinterde vakspecialisten aan jou als professional, of je nu een starter of al volop actief bent.

Bekijk het aanbod van HB Academy

Beton eruit, groen erin - Vergroening Hans de Riesstraat

In opdracht van Stadswerk072 hebben onze experts een plan gemaakt om de Hans de Riesstraat in Alkmaar groener en klimaatbestendig te maken. Beton en stenen maken plaats voor groen en water.

Hoe de nieuwe leefomgeving van de bewoners eruit gaat zien? De 3D-artist van HB Adviesbureau geeft je een kijkje in de toekomst in onderstaande animatie. De bewoners hebben het project omarmd.

De uitvoering van dit project loopt voorspoedig (maart 2024).

HB Adviesbureau verzorgt break-out sessie op gebruikersdag NLCS – Thema: De meerwaarde van de NLCS voor gemeenten

HB Adviesbureau is actief gebruiker van de NLCS tekenstandaard en collega Michel van der Hulst, lid van de NLCS expertcommissie, levert een actieve bijdrage aan de doorontwikkeling van de NLCS.

Op 12 maart was een NLCS gebruikersdag georganiseerd door het digiGO, het beherende orgaan van de standaard. Deze gebruikersdag had als thema ‘De meerwaarde van de NLCS voor gemeenten”.

Tijdens deze digitale gebruikersdag heeft Michel, samen met Arkance (ontwikkelaar van de software InfraCAD) een break-out sessie verzorgd met als onderwerp “Door gebruik te maken van de NLCS, wordt automatisering mogelijk”.
Michel: “Wanneer alle partijen in de keten gegevens zouden ontsluiten of aanleveren volgens de NLCS, wordt het voor partijen (gemeenten, ingenieursbureaus, aannemers e.d.) interessanter om automatiseringsprocessen in te richten. Hiermee kunnen kosten worden bespaard en kan kwaliteit van werkzaamheden worden verbeterd. Een gesloten keten van ‘beheer, naar engineering, naar revisie en terug naar beheer’ wordt daarmee ook veel toegankelijker. Helaas zien we nog veel te vaak dat veel inspanning geleverd moet worden om aangeleverde gegevens om te zetten naar werkbare informatie in een CAD-omgeving. Hierbij gaat veel tijd, maar ook informatie verloren. We hopen dat de verschillende presentaties een inspiratie zijn voor iedereen, om ook NLCS in de bedrijfsvoering op te nemen.”

HB Adviesbureau kan in samenwerking met Arkance u van dienst zijn om uw proces verder te optimaliseren. Voor vragen neem contact op met Michel van der Hulst, m.vanderhulst@hbadvies.nl.

Alle presentaties zijn terug te kijken op de website van het digiGO.

NLCS Gebruikersdagen 2024 - digiGO

Naar de Nationale Klimaat Expo - 17 & 18 april 2024

Samen met ons zusterbedrijf Gebiedsmanagers presenteren wij onze expertise op de Nationale Klimaat Expo in Houten. We zijn te vinden in stand nummer 3.027.

Op woensdag geven collega’s Boy Boks (Adviseur Klimaatadaptatie) en Paulien van Esbroeck (Landschapsontwerper) een lezing over; Integrale Wijkaanpak door HB Adviesbureau.
De transities van stedelijke woonwijken is complex. Dit ontstaat door een grote claim op de openbare ruimte van onder andere verkeer en parkeren en kabels en leidingen, maar tegelijk ook de wens om te vergroenen, biodiversiteit te verhogen en de ruimte adaptief in te richten. In de integrale wijkaanpak Klimaatadaptatie kijkt HB Adviesbureau naar de ambities uit verschillende beleidsstukken, de potenties van het gebied en hoe deze gecombineerd kunnen worden naar een aanpak voor de totale wijk. Hiermee kan een wijkaanpak programmering worden opgesteld die alle belangrijke meekoppelkansen effectief benut. Op de tweede beursdag geeft Gebiedsmanagers een lezing.

Gratis registreren

Een klimaatbestendige leefomgeving - Onze Adviseur Duurzaamheid & Klimaatadaptatie en Landschapsarchitect aan het woord

Een klimaatbestendige leefomgeving - Onze Adviseur Duurzaamheid & Klimaatadaptatie en Landschapsarchitect aan het woord

 

Onze leefomgeving aanpassen aan het veranderende klimaat is niet de meest eenvoudige opgave. Want hoe zorgen we ervoor dat de leefomgeving, zoals woonwijken, straten en parken, bestand zijn tegen de weersextremen van de toekomstDe landschapsontwerpers, adviseurs en ingenieurs van HB Adviesbureau werken samen met gemeenten en projectontwikkelaars om de openbare ruimte klimaatbestendig te maken. 

Maithe Vos, landschapsarchitect bij HB Adviesbureau, vertelt hoe zo’n project start: “We krijgen steeds vaker de opdracht om een openbare ruimte niet alleen terug te brengen naar een functioneel gebied, maar ook om het klimaatbestendiger en aantrekkelijker te maken. Door bijvoorbeeld meer groen aan te brengen, gaan mensen eerder naar buiten en ontmoeten elkaar. En het vergroenen van een versteend plein van een winkelcentrum bijvoorbeeld, is duurzamer én ziet er aantrekkelijker uit.”

Maithe kijkt bij zo’n opdracht naar de ambities van de gemeente en hoe zij en haar team dat kunnen vertalen naar een integraal ontwerp dat aansluit op die doelen. Vanuit daar bepalen ze de passende maatregelen, bijvoorbeeld het toepassen van grasbetonstenen

Onder en boven de grond
Waar Maithe zich vooral bezig houdt met alle aspecten die boven de grond terug te zien zijn, is haar collega Jos Rood betrokken bij al het ondergrondse werk. Jos, adviseur duurzaamheid en klimaatadaptatie, vult aan: “Woonwijken moeten klimaatadaptiever worden ingericht, wat simpelweg betekent dat we ze moeten aanpassen op extreme neerslag en langdurige droogte. Je wilt bijvoorbeeld wateroverlast tegengaan en verdroging en schade door hitte voorkomen. Het groen heeft een belangrijke functie, niet alleen bij reconstructies van bestaande woonwijken, maar ook bij het realiseren van nieuwbouw. Ik kijk of riolering het regenwater moet afvoeren en of het water kan worden vastgehouden op plekken waar het later nodig is. Je wilt namelijk niet dat het rioolsysteem of de omliggende polders overbelast worden. Dit soort puzzels lossen wij op.”  

De klimaatstresstest als eerste stap
Om die puzzel op te kunnen lossen, wordt er eerst geïnventariseerd waar de problemen of knelpunten zitten van een gebied. Dat wordt gedaan door middel van een klimaatstresstest. “Zo’n stresstest kan heel globaal of juist heel diepgaand worden uitgevoerd”, vertelt Jos verder. “Je weet dan wat belangrijk is, en daar kan Maithe het ontwerp op gaan aanpassen. Denk aan het aanbrengen van bomen om schaduw en koele plekken te creëren. Uiteindelijk krijg je een integraal advies van meerdere experts, waaronder een ecoloog, die bekijkt hoe we de biodiversiteit van een plek kunnen versterken. Maar ook bewoners hebben ideeën, en dat nemen we mee in ons advies.” 

Slimme en duurzame oplossingen
Omdat elke plek een eigen identiteit en probleemstelling heeft, ontstaan er belangrijke vragen bij ieder project. Jos vervolgt: “We zijn met een aantal dingen bezig die vernieuwend zijn. Zoals het creëren van een waterbergende weg, waar regenwater tijdelijk wordt opgeslagen in de bovenste funderingslaag van het wegdek. Hiervoor gebruiken we granulaat dat gemaakt is van gerecycled restmateriaal. Het is één van de duurzame oplossingen die in een ontwerp kunnen zitten. Door slimmer om te gaan met de mogelijkheden onder de grond, pakt dit gunstig uit voor de ruimte boven de grond. Onze werkwijze en ons integraal advies sluiten zoveel mogelijk aan op de circulaire economie.”

Gezondheidswinst
Er zijn nog vele andere voordelen te noemen van een openbare ruimte die klimaatbestendig wordt ingericht. Zo voorkomt de juiste omgang met regenwater overbelasting van het hoofdriool, pompen en gemalen. Dat heeft weer financiële voordelen, want water afvoeren kost energie, en het vervangen van groen dat is gestorven door een slechte grondwaterhuishouding, kost ook geld. “Het zijn vaak aspecten die niet direct winst opleveren, maar op langere termijn flink op onderhoud en herstel kunnen besparen”, legt Jos uit. “Maar ook de materiaalkeuze die een aannemer maakt, zoals het goedkoop gerecycled granulaat in plaats van buitenlands breuksteen in funderingen toepassen.” En ook al kan het voor bewoners geen populair voorstel zijn om parkeerplaatsen in te ruilen voor groen, draagt vergroening wel positief bij aan het welzijn. Maithe legt uit: “Groen daagt uit tot bewegen en ontmoeten, daarom zie je vaak dat er in groenere wijken minder gezondheidsproblemen zijn. Meer kwalitatief groen geeft gezondheidswinst.”

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Grootbeeld. Een uitgave van GP Groot.

 

Wanneer is iets duurzaam? Welke onderdelen ga je bij je plan betrekken? En past het allemaal wel binnen het gebied? Het is voor ons belangrijk om de bodem en de historie van een plek goed te bestuderen, daar vind je veel informatie over de basis van een plek. In die bodem zoeken we ook naar vernieuwende oplossingen.
Maithe Vos, Landschapsarchitect bij HB Adviesbureau


Projecten

Hans de Riesstraat
Alkmaar

Tramhalte
Schagen

Melchiorhof
Schagen

Dorpspark
Uitgeest

Campinaterrein
Uithoorn


De duurzame onderzoeker - Hoe de XRF-meter bodemonderzoek versnelt en verduurzaamt

De duurzame onderzoeker - Hoe de XRF-meter bodemonderzoek versnelt en verduurzaamt

HB Adviesbureau is sinds vorig jaar trots eigenaar van een XRF-meter. Deze meter kan worden ingezet voor onderzoek naar zware metalen in bijvoorbeeld de bodem. Een uitslag laat niet lang op zich wachten, maar is direct af te lezen. Geen lange route waarbij grondmonsters eerst naar het laboratorium moeten voordat je weet of er iets aan de hand is of niet.

Lennart Smoor is, samen met de XRF-specialisten en Joyce Dekker (afsprakencoördinator), de sturende kracht achter de ontwikkeling van de XRF-werkzaamheden binnen HB Adviesbureau. We spraken Lennart en XRF-specialist René Helmhout over de voordelen van deze duurzame onderzoeker.

De XRF-meter, een apparaat dat veel lijkt op de zelfscanner bij de supermarkt, neemt de laatste jaren een steeds belangrijker deel binnen het bodemonderzoek en/of saneringen in. De XRF-meter wordt ingezet door gemeenten om het loodgehalte in tuinen en speelplaatsen te onderzoeken. Ook weten veel opdrachtgevers HB Adviesbureau te vinden om de XRF-meter op bijvoorbeeld sportvelden en tijdens bodemsaneringen in te zetten.

Amsterdamse tuinen
In opdracht van gemeente Amsterdam heeft HB Adviesbureau al bijna vijftienhonderd tuinen gecontroleerd op de aanwezigheid van lood – de risicocheck op lood. Lennart: “In Amsterdam komt veel lood voor in de grond. Als je dat binnenkrijgt, is dat schadelijk voor je gezondheid. Dat is vooral een risico voor kinderen tot en met 6 jaar die in de tuin spelen. Ze krijgen makkelijk aarde binnen via hun handjes. Als daar ook lood in zit en ze die binnenkrijgen kunnen de hersenen beschadigd raken waardoor leren moeilijker wordt. Het is daarom belangrijk zo weinig mogelijk lood binnen te krijgen.”

René is één van de XRF-experts bij HB Adviesbureau en werkt dagelijks met de meter. Hij vertelt over het project waarbij de Amsterdamse tuinen worden gecontroleerd op lood: “De meeste tuineigenaren zijn hartstikke blij met ons. Een onderzoek in de tuin duurt een half uurtje en de eigenaren weten meteen waar ze aan toe zijn. Het kan natuurlijk voorkomen dat de lood-waarde te hoog is en een gevaar voor de gezondheid kan vormen. Dat is geen leuk nieuws om te horen. We zijn dan ook getraind om met alle soorten reacties om te kunnen gaan. We informeren mensen altijd zo goed mogelijk. We vertrekken niet met de mededeling ‘te hoog’, maar geven onderbouwing en advies.”

Eindeloze mogelijkheden
De XRF-meter is niet alleen een goede methode voor checks in tuinen. Ook speelplaatsen, schoolpleinen, parken en groenvoorzieningen zijn perfect te meten met de XRF-meter.

Ook bij regulier bodemonderzoek wordt de meter graag ingezet door HB Adviesbureau. Bijvoorbeeld tijdens afperkingen en/of saneringen van grond in verband met zware metalen. Op sportvelden wordt ook onderzoek gedaan met de XRF-meter. “We onderzoeken sportvelden wanneer er voor de infill (strooisel tussen de kunstgrasvezels) in het verleden gebruik is gemaakt van rubberkorrels. Deze rubberkorrels kunnen sterk verontreinigd zijn met zink, PAK en/of minerale olie. De aanwezigheid van zink, meetbaar met de XRF-meter, vertelt ons meteen dat we ook alert moeten zijn op de mogelijke aanwezigheid van PAK en minerale olie”, vertelt Lennart.
De enige beperking die het apparaat kent is dat deze alleen metalen meet. Maar zelfs dan kunnen deze weer als trigger gelden voor andere aanwezige verontreinigingen zoals bijvoorbeeld bij de eerder genoemde sportvelden met infill.

Duurzame onderzoeker
De methode van onderzoek met de XRF-meter is vele malen sneller en effectiever dan de ‘ouderwetse’ methode en daardoor kunnen we projecten efficiënter sturen. We nemen grotendeels afscheid van de vele monsters die op locatie genomen moesten worden voor het laboratorium met de daarbij behorende vervoersbewegingen, verpakkingsmateriaal en bijvoorbeeld oplosmiddelen die in het laboratorium nodig zijn. Dat maakt de XRF-meter een ontzettend duurzame oplossing.

Het gebruik van de XRF-meter is niet beperkt tot alleen bodemonderzoek. Je kunt ook denken aan metingen bij sloopwerkzaamheden om bijvoorbeeld de aanwezigheid van chroom of loodwit in verfresten te bepalen. Ook plastic, ertsen of sieraden kunnen worden geanalyseerd. De toepassingen van de XRF-meter zijn eindeloos.
Lennart Smoor, adviseur milieu bij HB Adviesbureau

Tijdens bijvoorbeeld een bodemsanering moesten die monsters eerst naar het laboratorium om te bepalen of er (nog) sprake is van verontreiniging. Want pas daarna is duidelijk of de grond schoon is of dat er nog verder afgegraven moet worden. Maar met een XRF-meter op locatie kan continue gemeten worden. Zo wordt nooit te veel grond afgevoerd, maar ook niet te weinig. Transport naar het laboratorium en wachten op een uitslag is niet altijd nodig.

Dankzij de inzet van de XRF-meter zien we onderaan de streep lagere kosten en een hogere winst qua duurzaamheid. Zeker bij saneringen is het voordeel enorm.

Helemaal afscheid van de ‘oude’ methode nemen we natuurlijk niet. In sommige gevallen is nader onderzoek of analyse van de bodem nodig. Daarbij hebben we het laboratorium echt nodig. Ook is het bij sommige onderzoeken niet mogelijk of niet toegestaan om de XRF-meter in te zetten. De monsterpotjes blijven dus bestaan.

Fikse gebruiksaanwijzing
Het apparaat lijkt dan misschien wel veel op de zelfscanner van de supermarkt, de gebruiksaanwijzing en eisen om ermee te werken zijn beslist van ander formaat. Het gaat om een apparaat dat werkt met behulp van röntgenstraling. Lennart: “Voordat je met de XRF-meter kunt werken moet je goed zijn opgeleid. Bij HB Adviesbureau hebben we inmiddels drie goed opgeleide experts die alles uit de XRF-meter kunnen halen. Tijdens het gebruik dragen deze experts dosismeters. Ook heb je als bedrijf een vergunning nodig om het apparaat te mogen gebruiken en in huis te hebben”.
Er zit dus best wel wat achter die schijnbaar eenvoudige handeling van onderzoek met een XRF-meter.

Meten is weten
Wilt u als gemeente weten of de openbare speeltuinen en parken een gevaar opleveren voor de volksgezondheid? Heeft u een locatie waarvan bekend is dat deze verontreinigd is en wilt u de verontreiniging goed in kaart brengen? HB Adviesbureau helpt u graag aan een passende oplossing. Voor al uw bodemvraagstukken kunt u terecht bij Lennart Smoor via l.smoor@hbadvies.nl of via 088 – 472 06 00.


Voorwoord / Inhoud

Voorwoord


We bevinden ons in een enerverende, uitdagende en ook wel moeilijke tijd. Op allerlei schaalniveaus, landelijk, Europees en wereldwijd, liggen er serieuze vraagstukken op tafel waar we als overheid, bedrijf en individu mee hebben te dealen. Op vele vraagstukken kunnen we maar beperkt invloed uitoefenen. In de vraagstukken waar we ons wel kunnen laten gelden, ligt bij iedereen een verplichting om daar actie op te zetten.

Voor ons als landschaps-advies-ingenieurs-bureau ligt de actie en verplichting om een duurzame, klimaatadaptieve, energieneutrale en biodiverse openbare ruimte te realiseren. Het is fantastisch om te zien hoe we in Nederland echt goede stappen zetten naar een klimaatneutraal 2050. Voor sommigen gaat het echter nog veel te langzaam. Persoonlijk vind ik dat het vliegwiel goed in beweging is en dat deze de komende jaren alleen maar sneller gaat draaien.

In de door ons ontwikkelde klimaatstresstesten verkennen we kansen en mogelijkheden die woongebieden, sportcomplexen en recreatiegebieden bieden op deze thema’s. Een integrale projectbenadering en over projectgrenzen heen kijken, is hierin een ‘must’. En door al in de initiatieffase van projecten de kansen en mogelijkheden te verkennen, bereiken we tijdens de daadwerkelijke uitvoering het meeste en beste resultaat.

Als HB Adviesbureau hebben we ons dan ook de afgelopen 3 jaar sterk ontwikkeld om over die grenzen heen te kunnen kijken en projecten integraal te bemensen met specialisten. Met een team van ruim 80 adviseurs, ingenieurs en landschapsontwerpers maken we voor onze opdrachtgevers in projecten het verschil en zijn we uitstekend in staat ons steentje bij te dragen richting Klimaatneutraal 2050. Dit doen we overigens samen met onze zusterbedrijven Gebiedsmanagers in Maassluis, Groenadvies Amsterdam in Wormerveer en Infra Light Engineering in Zwaagdijk.

Onze dank gaat uit naar u die ons telkens weer het vertrouwen geeft in de realisatie van uw projecten.

Wij hopen dat u weer met veel plezier deze Grondgedachte leest en mocht u getriggerd of geïnteresseerd zijn geraakt door één van de artikelen dan zijn onze landschapsontwerpers, adviseurs of ingenieurs uiteraard graag bereid om nader met u in gesprek te gaan.

Ruud Zonneveld
Directeur HB Adviesbureau