Mag het duurzame licht aan?

Bij een toekomstbestendig leefomgeving hoort ook een veilige leefomgeving. Licht speelt daarin een belangrijke rol, voornamelijk bij sociale- en verkeersveiligheid. Infra Light Engineering, een zusterbedrijf van HB Adviesbureau, is al 25 jaar specialist op het gebied van openbare en- terreinverlichting. Sociale- en verkeersveiligheid staan hier voorop. Daar zijn tegenwoordig prachtige (duurzame) oplossingen voor.

Dat openbare verlichting mooi, praktisch, energiezuinig en duurzaam kan zijn bewijst een afgerond project in de haven van Volendam. Hier zijn karakteristieke armaturen geplaatst, passend bij de historie en sfeer van Volendam. Deze armaturen zijn voorzien van nieuwe technieken. Ze zijn niet alleen energiezuinig, maar ook dimbaar en smart!

Op zoek naar een specialist voor advies, engineering of ondersteuning op het gebied van openbare- en/of terreinverlichting? Richard Meijer helpt u graag verder.

HB Academy

HB Academy is een leeromgeving voor professionals. Binnen de academy wordt de vertaling gemaakt van de theorie naar de praktijk. HB Academy staat voor vandaag leren, morgen doen.

We zijn er voor mensen die houden van hun vak en een stap verder willen gaan, opgedane kennis meteen willen inzetten, zich willen blijven ontwikkelen als onderscheidende professionals en willen leren van de beste praktijkexperts. Ook onze eigen professionals zijn regelmatig op de HB Academy te vinden. Zowel als docent van een bootcamp als student.

De HB Academy biedt een platform en springplank met direct en hoogwaardig toepasbare kennis. We slaan de brug tussen wat je moet weten en wat je moet kunnen. Omdat we jou verder willen brengen als expert in het veld.

Waarom?
Omdat we onze kennis en expertise willen delen met vakgenoten. Samen het verschil maken en de branche continu vooruitbrengen vanuit onze eigen dagelijkse praktijkervaringen. We verbinden doorgewinterde vakspecialisten aan jou als professional, of je nu een starter of al volop actief bent.

Bekijk het aanbod van HB Academy

Beton eruit, groen erin - Vergroening Hans de Riesstraat

In opdracht van Stadswerk072 hebben onze experts een plan gemaakt om de Hans de Riesstraat in Alkmaar groener en klimaatbestendig te maken. Beton en stenen maken plaats voor groen en water.

Hoe de nieuwe leefomgeving van de bewoners eruit gaat zien? De 3D-artist van HB Adviesbureau geeft je een kijkje in de toekomst in onderstaande animatie. De bewoners hebben het project omarmd.

De uitvoering van dit project loopt voorspoedig (maart 2024).

HB Adviesbureau verzorgt break-out sessie op gebruikersdag NLCS – Thema: De meerwaarde van de NLCS voor gemeenten

HB Adviesbureau is actief gebruiker van de NLCS tekenstandaard en collega Michel van der Hulst, lid van de NLCS expertcommissie, levert een actieve bijdrage aan de doorontwikkeling van de NLCS.

Op 12 maart was een NLCS gebruikersdag georganiseerd door het digiGO, het beherende orgaan van de standaard. Deze gebruikersdag had als thema ‘De meerwaarde van de NLCS voor gemeenten”.

Tijdens deze digitale gebruikersdag heeft Michel, samen met Arkance (ontwikkelaar van de software InfraCAD) een break-out sessie verzorgd met als onderwerp “Door gebruik te maken van de NLCS, wordt automatisering mogelijk”.
Michel: “Wanneer alle partijen in de keten gegevens zouden ontsluiten of aanleveren volgens de NLCS, wordt het voor partijen (gemeenten, ingenieursbureaus, aannemers e.d.) interessanter om automatiseringsprocessen in te richten. Hiermee kunnen kosten worden bespaard en kan kwaliteit van werkzaamheden worden verbeterd. Een gesloten keten van ‘beheer, naar engineering, naar revisie en terug naar beheer’ wordt daarmee ook veel toegankelijker. Helaas zien we nog veel te vaak dat veel inspanning geleverd moet worden om aangeleverde gegevens om te zetten naar werkbare informatie in een CAD-omgeving. Hierbij gaat veel tijd, maar ook informatie verloren. We hopen dat de verschillende presentaties een inspiratie zijn voor iedereen, om ook NLCS in de bedrijfsvoering op te nemen.”

HB Adviesbureau kan in samenwerking met Arkance u van dienst zijn om uw proces verder te optimaliseren. Voor vragen neem contact op met Michel van der Hulst, m.vanderhulst@hbadvies.nl.

Alle presentaties zijn terug te kijken op de website van het digiGO.

NLCS Gebruikersdagen 2024 - digiGO

Naar de Nationale Klimaat Expo - 17 & 18 april 2024

Samen met ons zusterbedrijf Gebiedsmanagers presenteren wij onze expertise op de Nationale Klimaat Expo in Houten. We zijn te vinden in stand nummer 3.027.

Op woensdag geven collega’s Boy Boks (Adviseur Klimaatadaptatie) en Paulien van Esbroeck (Landschapsontwerper) een lezing over; Integrale Wijkaanpak door HB Adviesbureau.
De transities van stedelijke woonwijken is complex. Dit ontstaat door een grote claim op de openbare ruimte van onder andere verkeer en parkeren en kabels en leidingen, maar tegelijk ook de wens om te vergroenen, biodiversiteit te verhogen en de ruimte adaptief in te richten. In de integrale wijkaanpak Klimaatadaptatie kijkt HB Adviesbureau naar de ambities uit verschillende beleidsstukken, de potenties van het gebied en hoe deze gecombineerd kunnen worden naar een aanpak voor de totale wijk. Hiermee kan een wijkaanpak programmering worden opgesteld die alle belangrijke meekoppelkansen effectief benut. Op de tweede beursdag geeft Gebiedsmanagers een lezing.

Gratis registreren