Het Sportpark van de Toekomst - Klaar voor de toekomst dankzij de klimaatstresstest

Ondergelopen sportvelden, bodemdaling of oververhitte sporters. Door het veranderende klimaat zijn het scenario’s die steeds vaker de realiteit bij sportclubs zijn. Het veranderende klimaat vraagt om actie. HB Adviesbureau helpt gemeenten zich voor te bereiden op die toekomst door sportvelden en sportcomplexen toekomstbestendig te realiseren! Het sportpark van de Toekomst is niet alleen een gezonde en duurzame plek om te sporten, ook de omgeving profiteert flink.

Het kan zomaar zijn dat een sportveld de perfecte plek blijkt te zijn om overlast voor de omgeving te voorkomen, water te bergen, de lokale biodiversiteit te vergroten, energie op te wekken of op te slaan en om de omgeving te voorzien van schaduwrijke verblijfsplekken. Op en zeker rondom sportvelden en sportcomplexen ligt dé kans om klimaatsveranderingen het hoofd te bieden en tegelijkertijd het sportpark multifunctioneel in te richten.

Met een klimaatstresstest brengt HB Adviesbureau in beeld wat de kwetsbaarheden qua hitte, droogte, wateroverlast en overstroming zijn voor een sportpark en zijn omgeving.

De klimaatstresstest
Bij het begin beginnen, dat doet de klimaatstresstest. Dat begin is onderzoek en dat kan op verschillende niveaus. Met een klimaatstresstest kan HB Adviesbureau de mogelijke kwetsbaarheden voor de klimaatthema’s hitte, droogte, wateroverlast en overstroming op een sportpark en in de directe omgeving analyseren op basis van open toegankelijke (GIS) data. Deze gegevens worden aangevuld met ervaringen van gebruikers en beheerders. Door het combineren van alle verzamelde gegevens en kennis komt goed in beeld welke effecten klimaatverandering (de stress) in de toekomst op een sportpark kan hebben.

Kansenkaart
De resultaten presenteert HB Adviesbureau in een online gisviewer, toegankelijk voor de opdrachtgever. HB Adviesbureau stelt vervolgens een kansenkaart op. Kansrijke maatregelen om (toekomstige) overlastsituaties te voorkomen die bijvoorbeeld goed te combineren zijn met gepland groot onderhoud of ontwikkelingen in de openbare ruimte rondom het sportpark. Dankzij de klimaatstresstest kan heel concreet ingezet worden op oplossingen die toekomstbestendig zijn.

‘De gemeente Haarlem gebruikt de ‘kansenkaarten’ als middel om de sportvelden duurzaam te renoveren en zo bij te dragen aan een toekomstbestendige stad’
Matthijs de Boorder
Beleidsmedewerker sport, Gemeente Haarlem

Een praktijkvoorbeeld in Haarlem
De velden van korfbalverenigingen CKV Rapid Haarlem en HKC Haarlem waren dringend toe aan renovatie. Die kans hebben opdrachtgevers SRO Haarlem en Gemeente Haarlem aangegrepen om het project te starten met een klimaatstresstest. Kennis die dankzij dit onderzoek verzameld is vormde de basis in het ontwerp van de nieuwe sportvelden en het omliggende terrein. Slimme en innovatieve oplossingen zoals verkoelende velden, meer schaduw en waterberging zorgen ervoor dat het terrein van de sportclubs straks een veilige en prettige plek is om te sporten. Op het terrein zullen heel wat tegels plaats maken voor groen. Door het aanplanten van inheemse soorten in samenwerking met een ecoloog kan de biodiversiteit toenemen. Inmiddels zijn de velden bijna klaar voor gebruik.

‘Het Sportpark van de Toekomst is niet alleen waardevol voor een sportclub zelf. Een groene leefomgeving is gezond. Wanneer ook buurtbewoners kunnen genieten van een schaduwrijke plek met prachtige natuur heb je écht gedacht aan de toekomst.’
Frank Miedema, projectleider HB Adviesbureau

De Ecoscan en Energiesccan; nog een stapje verder
De klimaatstresstest kan door HB Adviesbureau eenvoudig aangevuld worden met een Ecoscan en Energiescan. Met een Ecoscan worden de ecologische kansen in kaart gebracht door een ecoloog van HB Adviesbureau. Met de Energiescan worden de mogelijkheden voor het opwekken en opslaan van energie onderzocht. Om zo bijvoorbeeld een energie-neutrale sportvoorziening te realiseren.

Dit is HB Adviesbureau
Bij HB Adviesbureau zijn we goed in het adviseren over, ontwerpen en engineeren van alle soorten buitensportaccommodaties. Van renovatie tot aan het realiseren van een compleet nieuw en duurzaam sportpark. Met onze integrale aanpak ontzorgen we onze opdrachtgevers geheel. Vanuit kantoren in Amsterdam en Alkmaar werken meer dan 80 landschapsontwerpers, ingenieurs en adviseurs dagelijks samen aan een toekomstbestendige leefomgeving.

In gesprek met een expert
Vragen over de klimaatstresstest voor Sportparken of het Sportpark van de Toekomst? Neem dan vrijblijvend contact op met projectleider Frank Miedema.
Via F.Miedema@hbadvies.nl of 088 472 06 00