Duurzame hergebruik van TPE in voetbalvelden

Voor de gemeente Velsen hebben we de voorbereiding verzorgd voor de renovatie van in totaal drie voetbalvelden, twee velden op sportpark Zeewijk en één veld op het complex van voetbalvereniging RKVV Velsen. Een belangrijk aandachtspunt in de voorbereiding betrof het hergebruik van de bestaande materialen en in het bijzonder de TPE-infill.

In samenwerking met KIWA ISA heeft er een degeneratietest plaatsgevonden op het aanwezig TPE materiaal. In de degeneratietest wordt in het laboratorium het TPE gedurende 12 weken lang verwarmd waarbij iedere week staat voor één jaar veroudering. Uit de testresultaten kon geconcludeerd worden dat het TPE nog zeker 6 jaar mee kan. Na die 6 jaar dienen de sporttechnische eigenschappen gecheckt te worden. Op basis van de testresultaten en de duurzaamheidsambitie van de gemeente Velsen, is besloten om het TPE her te gebruiken in de nieuw te realiseren voetbalvelden. Een perfecte en logische keuze, die ook vanuit financieel oogpunt prima paste.

Tijdens de zomerstop zijn de voetbalvelden onder begeleiding van medewerkers van het gemeentelijk sportbedrijf en HB Adviesbureau daadwerkelijk gerenoveerd. Het uiteindelijke resultaat zijn drie duurzaam gerenoveerde voetbalvelden waarop weer jarenlang gesport kan worden.

Kantoor Amsterdam alweer te klein! Verhuizen dus.

Bijna twee jaar geleden openden we met trots ons kantoorpand op IJburg. Een uitdagende stap in onze ambitie om in de Metropool Amsterdam een stevige positie te gaan veroveren. Onder aanvoering van Martijn Burgers hebben we ons daar met z’n allen vol op gefocust. En dat is uitstekend gegaan. Met onze brede dienstverlening en ons streven naar hoge kwaliteit, worden we steeds vaker ingeschakeld voor projecten voor de (her)inrichting van de openbare ruimte, sportaccommodaties en het openbare groen. Ook onze innovatieve en virtuele 3D aanpak van projecten ter ondersteuning van het participatieproces, en onze procesaanpak op de thema’s duurzaamheid en circulariteit,

worden door onze opdrachtgevers met veel enthousiasme ontvangen. Zoals Martijn het zegt; “ De groei zit er lekker in. Misschien toch eens nadenken over een iets groter pand. We kunnen onze opdrachtgevers niet eens meer goed ontvangen.” Toevallig stond er 200 meter vanaf ons huidige kantoor aan de haven een etage te huur. Na veel wikken en wegen hebben we besloten ons kantoor daar naar toe te verhuizen. Een moderne, transparante locatie waar we vanaf 1 november a.s. onze intrek in gaan nemen. Ik nodig hierbij iedereen dan ook van harte uit om eens een bakkie te komen doen. Het is echt een prachtig stekkie.

Raamovereenkomst Verkeer Veiligheid Projecten Amsterdam

Recentelijke hebben we de 4-jarige raamovereenkomst ingenieursdiensten voor het programma Verkeer Veiligheid Projecten (VVP) verworven. Amsterdam wordt steeds drukker en die drukte heeft zijn weerslag op de wegen en fietspaden. Het programma VVP is opgericht binnen de gemeente om verkeersongelukken te voorkomen en focust zich dus op het veiliger maken van onveilige verkeerssituaties/kruispunten. Mede door onze visie op samenwerking en onze uitwerking van een fictieve casus, hebben wij dit project weten te scoren. Dit contract waarin de verkeersveiligheid prioriteit heeft, levert voor HB Adviesbureau weer een extra dimensie aan haar toch al brede dienstverlening.

Raamcontract bodemdiensten Gemeente Amsterdam gaat als een speer.

Senioradviseur Mischa Hermelink bij HB Adviesbureau; “ Het raamcontract is ingegaan op 3 juni jl. en vanaf dat moment zijn we met twee man volop bezig de vele aanvragen en opdrachten te verwerken. Het spreekt voor zich dat we nog moeten wennen aan elkaar maar de interactie gaat eigenlijk al best goed. We hebben inmiddels een paar beoordelingen terug van uitgevoerde projecten en daar scoren we gemiddeld een 9,2. Daar zijn we als HB Adviesbureau erg trots op.”