Bospark “finishing touch” in woonwijk Reigersborg Hoogkarspel

Vanaf 2000 is er stapsgewijs gebouwd in Reigersborg en zijn er zo’n 800 woningen bijgekomen. HB Adviesbureau heeft de gemeente Drechterland en ontwikkelaar USP vanaf het begin ondersteund bij de technische uitwerking van de diverse deelplannen. De laatste fase, Reigersborg V Zuid, wordt momenteel bouwrijp gemaakt. De overgang van het woongedeelte naar het open landschap vindt geleidelijk plaats met een afnemende bebouwingsdichtheid. Als afsluiting van het woongedeelte komt hier een park.

HB Adviesbureau heeft de opdracht gekregen om het basisontwerp dat reeds aanwezig was, met de input van de groenalliantie (een groep betrokken bewoners) uit te werken van een gedragen ontwerp naar een bestek.

Ontwerp

Voor de inrichting van het park hebben we gespeeld met hoogteverschillen. We hebben zelfs extra grond die vrijkomt bij het woongedeelte verwerkt in het park, zodat er minder afgevoerd en vervoerd hoeft te worden. Dit resulteert in een glooiend landschap met ecologisch en landschappelijk verantwoorde beplanting. Het bos zorgt voor afscherming van de nieuwe Westfrisiaweg en biedt in combinatie met de natuurlijke weides voldoende gelegenheid voor verblijven en wandelactiviteiten. Het bosdeel omsluit tevens drie zogenaamde ‘boskavels’ met een ruim uitzicht over het aangrenzende akkerland.

De weides krijgen elk een eigen karakter, zo is er bijvoorbeeld een besloten speelweide, een zoemende weide en een eetbare weide, met fruitbomen en eetbare heesterranden. De centraal gelegen, hoge terp, vormt het hoogtepunt van het Bospark. De terp vormt het eindpunt van de zichtlijn naar de opvallende watertoren van Hoogkarspel.

De paden slingeren door de verschillende gebieden heen en het is mogelijk om een achtje te lopen door het park. Het hoofdpad is voor iedereen goed toegankelijk gemaakt. Met behulp van 3D programma’s is het zo vormgegeven dat het nergens te steil is voor mensen die slecht ter been zijn.

Biodiversiteit

Vanuit de bewoners kwam al de uitgesproken wens om zo veel mogelijk met inheemse soorten te werken. Wij hebben in het beplantingsplan bijna alleen maar inheemse soorten gekozen die passen in dit gebied. Daarbij is ook specifiek gekozen voor diverse soorten die als drachtplant dienen voor bijen en vlinders, van het vroege voorjaar tot laat in het najaar zijn er soorten beschikbaar. Ook voor vogels zijn er specifieke soorten gekozen en er is zelfs een vogelbos bedacht die op termijn bijna ondoordringbaar wordt zodat vogels een veilige nest- en rustomgeving hebben. Er is veel variatie in de oevers en oeverlijn waardoor ruimte is voor een rijke oevervegetatie.

Van ontwerp naar bestek

Het ontwerp en de visie op de beplanting is inmiddels vertaald naar detailtekeningen waar een bestek van gemaakt is. De samenstelling in plantsoorten, de hoeveelheid en de gewenste natuurwaarden maken het een verfijnd en complex plan. Daarom zal HB adviesbureau ook vorm geven aan een gebied specifiek groenbeheerplan waarmee de ontwerpgedachte en de ecologische meerwaarde van het  ontwerp in de tijd steeds beter wordt.

Maithe Vos, landschapsarchitect

Volop kansen voor professionals

Als je onze Grondgedachte leest, merk je dat we bruisen van de ambitie en volop inzetten op groei. Daarin blijven we altijd trouw aan ons uitgangspunt “ Kwaliteit boven groei”. Wil jij aan de slag bij een modern bedrijf met een uitstekende werksfeer, (samen)werken met professionals, en vanuit een breed perspectief op projecten met je vak bezig zijn, dan is HB Adviesbureau jouw kans. We hebben momenteel de volgende vacatures:

  • Projectleider Infra
  • Werkvoorbereider Infra
  • Werkvoorbereider Riolering en Water
  • Werkvoorbereider Sport

Groene adviseurs en ingenieurs

Ik ben Tom Hoek en per 1 november vervul ik functie van projectleider/adviseur bij HB Adviesbureau. Om te beginnen vind ik het een eer om mij in de Grondgedachte, het relatieblad van HB Adviesbureau, te mogen voorstellen.

Ik heb 30 jaar gewerkt binnen ons familiebedrijf Hoek Hoveniers, met vestigingen in Ursem en Voorhout. Als geboren Voorhouter ben ik in 2000 naar Noord-Holland verhuisd, om in ons bedrijf in Ursem te gaan werken, en heb het bedrijf in die 20 jaar samen met mijn collega’s uitgebouwd tot een mooi en veelzijdig Hoveniers- en Groenvoorzieningsbedrijf.

Enkele jaren geleden kwam bij mij steeds meer het gevoel dat ik iets anders wilde, en nog iets later kwam ik tot de conclusie dat dit buiten Hoek Hoveniers moest zijn. Op 1 april jl. heb ik mijn functie als bedrijfsleider neergelegd. Ik heb intern nog wel bepaalde werkzaamheden opgepakt, om in deze onzekere Coronatijd mijn steentje bij te dragen. Eind augustus ben ik ook daarmee gestopt en ben gaan genieten van 2 maanden vakantie.

Zoals ik al aangaf, was ik na 30 jaar als “Hoek” in het bedrijf Hoek gewerkt te hebben, toe aan een nieuwe uitdaging . Ik raakte in gesprek met medewerkers van HB Adviesbureau en hun ambitie om meer focus aan te brengen op het gebied van groen. Mijn kennis en ervaring in zetten als adviseur naar de klant en sturing geven aan groenprojecten en -plannen, dat is wat HB Adviesbureau voor mij in gedachten had. Het leek mij een perfecte aanvulling op mijn jarenlange ervaring in het aansturen van een Groenbedrijf, en het fysiek uitvoeren van groenprojecten. In de diverse gesprekken met verschillende medewerkers werd ik zeer enthousiast over de enorme goede sfeer binnen het bureau, de platte organisatie, de mooie range aan projecten waar aan gewerkt wordt en de groeiambitie. Ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren. En gelukkig was dit wederzijds.

Eén van de eerste klussen waar ik samen met mijn collega projectleider Frank Miedema mee aan de slag ga, is invulling geven aan het raamcontract ingenieursdiensten perceel Groen voor de SED-organisatie. HB Adviesbureau heeft dit contract eerder dit jaar verworven en gaat de komende vier jaar de gemeente Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland ondersteunen bij hun groenadvies en -projecten.

Ik heb er dan ook onwijs zin in en kijk er naar uit om samen met u te werken aan een groene, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving. U kunt mij bereiken op 06-52828170.

Tom Hoek, adviseur groen