Landschapsontwerp door HB Adviesbureau – De openbare ruimte duurzaam en toekomstbestendig tot leven brengen

Dé partner voor alle vraagstukken rondom de invulling van ons toekomstige landschap is HB Adviesbureau. Het team van landschapsontwerpers en adviseurs werkt samen aan projecten voor de openbare ruimte, elk met hun eigen expertise. Raymond Balder, teammanager HB Adviesbureau en Maithe Vos, landschapsarchitect, vertellen over de ontwikkelingen binnen het bureau en hun unieke projectbelofte.

Samen op zoek naar ruimtelijke kwaliteit
“Het team landschapsontwerpers is de laatste jaren enorm doorontwikkeld. We zijn uitgegroeid tot een volwaardig team met senior- en jonge landschapsontwerpers,” zegt Raymond, ruim vier jaar teammanager binnen HB Adviesbureau.

Hierdoor is er ruimte voor opdrachten van klein tot heel groot. Van beplantingsplannen tot het vergroenen en klimaatadaptief ontwerpen van wijken. De samenwerking tussen ontwerpers en adviseurs zorgt voor integrale oplossingen die zowel aantrekkelijk als innovatief zijn.

Over de ontwikkeling van HB Adviesbureau tot een landschapsontwerpbureau vertelt landschapsarchitect Maithe: “Toen ik bijna 17 jaar geleden bij HB kwam werken begon een project vaak bij de civiele collega’s, wij zochten naar oplossingen voor de ruimte die overbleef. Nu staan wij aan de start van het proces. Dat is voor ons veel interessanter: zo doen we meer verkennend werk om bijvoorbeeld met de opdrachtgever en bewoners te bepalen wat er mogelijk is in een bepaald gebied, hoe het eruit kan zien en hoe we de leefbaarheid kunnen vergroten. Dat soort projecten deden we al, zoals het Dorpsplein van Callantsoog, maar nu is er nog meer daadkracht beschikbaar.“

Integrale aanpak van ontwerpproces
“De kracht van HB Adviesbureau is dat we een volledig team zijn met innovatieve landschapsontwerpers die in staat zijn om projecten voor de openbare ruimte met een groot schaalniveau aan te pakken, om dat bijvoorbeeld te vergroenen en duurzamer te maken,” geeft Raymond aan. “We zijn inmiddels uitgegroeid tot een groep van 80 collega’s, landschapsontwerpers ingenieurs en adviseurs. We hebben onder andere adviseurs in huis op het gebied van ecologie, circulariteit, klimaatadaptatie, energie en sport. Onze ontwerpen worden uitgewerkt vanuit een nauwe samenwerking met de (civiele)adviseurs in het ontwerpproces. Kleine wijzigingen in de engineering worden altijd weer afgestemd met de landschapsontwerper. Een project kan dus opgeleverd worden tot en met aanbestedingsgereedheid.” Hij voegt daaraan toe: “Onze 3D-Artist brengt de ontwerpen tot leven met zijn visuele kennis van het verbeelden van een project. Ook geeft hij een kijkje in de toekomst.”

De laatste jaren is ons landschapsontwerpteam aanzienlijk gegroeid, met een mix van jong talent en ervaren architecten. Samen met de adviseurs zorgt de integrale werkwijze voor ontwerpen die onze leefomgeving toekomstbestendig maken.
Raymond Balder, teammanager

Het belangrijkste uitgangspunt voor elk project is dat het klopt en past op die plek. Dat is de essentie. We kijken ook naar het verleden van de plek en natuurlijk naar de aanleiding van het project: wat gebeurt er nu en werkt dat?
Maithe Vos, Landschapsarchitect

Ontzorgen is voor HB een belangrijk thema. Ons adviesbureau kiest daarom voor een integrale aanpak van de projecten. Maithe: “Dit betekent niet dat we een kant-en-klaar project aanleveren met een strik eromheen: we kijken juist zorgvuldig samen met de opdrachtgever naar wat er aan de hand is en wat er nodig is op een bepaalde plek. We zetten de wensen van alle betrokken partijen op een rij, zoals de vragen of zorgen die de bewoners uiten tijdens participatiebijeenkomsten. Van daaruit maken we het totaalpakket: van een ontwerp tot aan het bestek, inclusief advies voor het beheer.”

De projectbelofte
HB Adviesbureau doet een projectbelofte waar elk project aan moet voldoen: op de thema’s biodiversiteit, leefbaarheid, beeldkwaliteit, circulariteit, klimaatbestendigheid en energie. Maithe: “We zetten graag onze ecoloog in om ecologische waarden te herstellen of versterken, zoals voor het project Agriport. Het terrein moet naast waterberging ruimte bieden voor recreatie en natuur. Het is nu een soort woestijn van landbouwgrond dat een aantrekkelijk recreatiegebied zal worden: we kijken met de ecoloog welke soorten het daar goed zouden doen en hoe we kwetsbare soorten uit de omgeving daar ruimte kunnen bieden.”

Een project waar circulariteit een bijzondere rol speelt is te vinden in de gemeente Bergen. Het team werkt aan het centrumplan, de uitvoering hiervan is een langlopend project. Maithe: “De sloop van de Bakema-flat liet een groot gat achter, waarvoor de gemeente ons een week voor Koningsdag vroeg om een tijdelijke groene invulling: we hebben overtollige bomen geregeld, er waren boombakken over in Alkmaar. Vervolgens hebben we in de korte periode daarna het plein verder kunnen inrichten met circulaire materialen van onder andere GP Groot. Zo konden we een pergola, picknicktafels en vlonder maken – ook leuk om een project in zo’n korte tijd op een duurzame manier samen in te vullen.”

Toekomstbestendige leefomgeving
Maithe: “Het belangrijkste uitgangspunt voor elk project is dat het klopt en past op die plek. Dat is de essentie. We kijken ook naar het verleden van de plek en natuurlijk naar de aanleiding van het project: wat gebeurt er nu en werkt dat? We onderzoeken bijvoorbeeld routes en aansluitingen, hoe is de beleving vanuit langzaam verkeer zoals de voetganger en fietser? Kan iemand met een rollator erdoorheen? Daarbij horen de klimaatbestendigheid, duurzaamheid en circulariteit. Zo kijken we naar welk materiaal we écht nodig hebben, is het vervaardigen en aanleveren van een gietijzeren boomspiegel het echt waard of kunnen we een andere oplossing bedenken? Zo proberen we ieder project van een zo klein mogelijke CO2 footprint te voorzien.”

Bij het ontwerp van het centrum van Schoorl kwamen alle aspecten van HB Adviesbureau bij elkaar. In samenspraak met gemeente ontwikkelden ze een esthetisch aantrekkelijk en duurzaam plan, de 3D-Artist maakte indrukwekkende visualisaties. Bij dit project kwamen ook vraagstukken op het gebied van waterberging naar voren waarbij de adviseurs van grote meerwaarde bleken. Maithe: “De bodem in Schoorl bestaat uit zand, dus je verwacht dat als het water in het groenvak terecht komt, het regenwater infiltreert en duurzaam is opgevangen. Maar omdat het duin schuin afloopt, komt het water beneden omhoog. De oplossing voor het afvloeien – nu en in de toekomst – hebben we integraal bekeken met de juiste adviseurs binnen HB Adviesbureau.”

Voorkeur voor HB Adviesbureau
Het afgelopen jaar hebben meerdere opdrachtgevers HB Adviesbureau in concurrentieaanbestedingen verkozen boven andere landschapsontwerpbureaus. Raymond: ‘We zijn hier enorm trots op. Denk bijvoorbeeld aan een groot project dat het team net heeft afgerond: Agriport. In een lopende aanbesteding voor een groot park zijn wij geselecteerd uit twaalf landschapsontwerpbureaus, waarvoor we nu in een minicompetitie zitten. Met dit soort omvangrijke projecten waarmee we de leefbaarheid van de openbare ruimte kunnen vergroten op een toekomstbestendige manier, gaan wij graag aan de slag.’

Landschapsontwerpbureau gezocht?
Op zoek naar het juiste landschapontwerpbureau voor een vraagstuk over openbare ruimte? Neem contact op met Raymond Balder via: 088 – 472 06 00 of r.balder@hbadvies.nl.

Lees meer over de zes beloftes van HB Adviesbureau

Impressie Dorpspark Uitgeest – Door HB Adviesbureau