Voorwoord


We bevinden ons in een enerverende, uitdagende en ook wel moeilijke tijd. Op allerlei schaalniveaus, landelijk, Europees en wereldwijd, liggen er serieuze vraagstukken op tafel waar we als overheid, bedrijf en individu mee hebben te dealen. Op vele vraagstukken kunnen we maar beperkt invloed uitoefenen. In de vraagstukken waar we ons wel kunnen laten gelden, ligt bij iedereen een verplichting om daar actie op te zetten.

Voor ons als landschaps-advies-ingenieurs-bureau ligt de actie en verplichting om een duurzame, klimaatadaptieve, energieneutrale en biodiverse openbare ruimte te realiseren. Het is fantastisch om te zien hoe we in Nederland echt goede stappen zetten naar een klimaatneutraal 2050. Voor sommigen gaat het echter nog veel te langzaam. Persoonlijk vind ik dat het vliegwiel goed in beweging is en dat deze de komende jaren alleen maar sneller gaat draaien.

In de door ons ontwikkelde klimaatstresstesten verkennen we kansen en mogelijkheden die woongebieden, sportcomplexen en recreatiegebieden bieden op deze thema’s. Een integrale projectbenadering en over projectgrenzen heen kijken, is hierin een ‘must’. En door al in de initiatieffase van projecten de kansen en mogelijkheden te verkennen, bereiken we tijdens de daadwerkelijke uitvoering het meeste en beste resultaat.

Als HB Adviesbureau hebben we ons dan ook de afgelopen 3 jaar sterk ontwikkeld om over die grenzen heen te kunnen kijken en projecten integraal te bemensen met specialisten. Met een team van ruim 80 adviseurs, ingenieurs en landschapsontwerpers maken we voor onze opdrachtgevers in projecten het verschil en zijn we uitstekend in staat ons steentje bij te dragen richting Klimaatneutraal 2050. Dit doen we overigens samen met onze zusterbedrijven Gebiedsmanagers in Maassluis, Groenadvies Amsterdam in Wormerveer en Infra Light Engineering in Zwaagdijk.

Onze dank gaat uit naar u die ons telkens weer het vertrouwen geeft in de realisatie van uw projecten.

Wij hopen dat u weer met veel plezier deze Grondgedachte leest en mocht u getriggerd of geïnteresseerd zijn geraakt door één van de artikelen dan zijn onze landschapsontwerpers, adviseurs of ingenieurs uiteraard graag bereid om nader met u in gesprek te gaan.

Ruud Zonneveld
Directeur HB Adviesbureau