De adviseurs van HB Adviesbureau;

samen met de opdrachtgever invulling geven aan de 3 duurzaamheidstransities: Circulaire Economie, Klimaatadaptatie en de Energietransitie

Raymond Balder, teamleider Advies bij HB Adviesbureau; “ Na 20 ervaringsjaren bij de gemeentelijke overheid, heb ik vorig jaar de overstap gemaakt naar HB Adviesbureau gedaan. Vanuit mijn tijd als teamleider bij het gemeentelijk ingenieursbureau werkte ik al vele jaren samen met HB Adviesbureau. Ik kende het bedrijf voornamelijk van ‘de ingenieurs die de bestekken maken’ en ‘de milieuonderzoeken uitvoeren’. Ik vermoed dat veel (gemeentelijke) opdrachtgevers HB Adviesbureau ook op deze manier kennen.

Inmiddels weet ik wel beter. Aan elke opdracht werkt een projectteam van bevlogen collega’s, in totaal circa 60 man vanuit twee kantoren: in Alkmaar en Amsterdam. En met deze 60 collega’s heeft HB Adviesbureau zeer veel kennis en kunde in huis om veel verschillende projecten uit te kunnen voeren in de fysieke openbare ruimte en op het gebied van sport- en recreatieterreinen en natuurgebieden. Zowel sterk in de engineering maar met de kennis die in huis is ook in staat om een goede bijdrage te leveren in de planvormingsfase. Niet alleen ingenieurs, maar ook adviseurs!

Het adviesteam

De adviseurs van HB Adviesbureau spelen binnen de engineeringsprocessen een belangrijke rol. Zij zijn degene die vaak beschikken over vele jaren ervaring en specialistische vakkennis. Het team is sinds begin dit jaar ook uitgebreid met een aantal nieuwe adviseurs. Hierdoor wordt de sterk aanwezige specialistische kennis goed aangevuld met de meer ‘beleidsmatige’ adviseurs.

Raymond Balder, teamleider advies

De adviseurs zijn niet alleen actief binnen de engineeringsfase voor bijvoorbeeld het herinrichten van woonwijken. Ook zijn zij actief in de planvormingsfase. Onze adviseur en landschapsarchitect, Maithe Vos, maakt bijvoorbeeld de mooiste ontwerpen rekening houdend met de wensen van alle stakeholders. Ook begeleidt zij al jaren burgerparticipatie trajecten. Wat hierin belangrijk is, is om de beleidsambities van de opdrachtgever goed te vertalen naar uiteindelijk het ontwerp. Hier heeft ze binnen HB Adviesbureau de directe ondersteuning van het gehele adviesteam tot haar beschikking. Zelf is ze deskundig op het gebied van natuur-inclusief ontwerpen en laat ze zich graag bijstaan door Inge Zuurbier om de kansen door te spreken op het gebied van klimaatadaptatie. En voor een meer circulair ontwerp kan ze een beroep doen op adviseur Jolanda Visscher. Kostendeskundige Hil Kuiper schuift vaak aan als er ontwerpkeuzes onderbouwd moeten worden op basis van TCO (Total Cost of Ownership) of MKI (Milieu Kosten Indicator). Voor bodem, riolering- en water gerelateerde aspecten kan er een beroep gedaan worden op Jos Rood en Bouke Klein. En wie de komende jaren ook steeds meer een grotere rol zal gaan spelen: Huub Saris, onze adviseur duurzaamheid en energietransitie. Hiermee is het adviesteam samen met de collega’s van HB Adviesbureau van alle markten thuis! 

De drie transities: Circulaire Economie, Klimaatadaptatie en de Energietransitie

Eén van de belangrijkste speerpunten van het adviesteam is om de opdrachtgevers van HB Adviesbureau te ondersteunen binnen de drie belangrijke transities. De adviseurs beschikken over de kennis om deze toe te kunnen passen bij de ontwikkelingen in de openbare ruimte. Maar ook op het gebied van sportcomplexen. Hoe ontwikkel of renoveer je een nieuw sportcomplex waarbij het complex energieneutraal dient te zijn, klimaatadaptief en de milieubelasting gereduceerd wordt in het kader van de circulaire doelstellingen? Of hoe ontwikkel je een klimaatkrachtige speelplek? Of hoe vertaal je de beleidsambities nu naar concrete toepassingen binnen het ontwerp en contractstukken? Dit zijn vraagstukken die voorbijkomen waar het adviesteam graag hun tanden in zet.

Nieuwe ontwikkelingen (zoals stikstof, circulaire producten en DuboCalc)

Voor de adviseurs binnen HB Adviesbureau is het van groot belang om bij te blijven met alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Zij krijgen hier voldoende tijd voor om vervolgens deze kennis toe te passen binnen de opdrachten maar ook om de andere collega’s mee te nemen in deze ontwikkelingen. Zo dragen de adviseurs bij aan onze ‘lerende’ organisatie.

Eén van de ontwikkelingen van de laatste tijd is bijvoorbeeld de problematiek rond stikstof. Onze opdrachtgevers krijgen er steeds vaker mee te maken, vooral als er een werk uitgevoerd dient te worden nabij een Natura 2000 gebied. Met een stikstof berekening kunnen wij uitrekenen of er een nadelig effect optreedt. Indien de norm wordt overschreden, kunnen wij de opdrachtgever ondersteunen in het vergunningsproces.

Een ander aspect is de kennis van circulaire producten. Hier doen wij met zeer grote regelmaat onderzoek naar welke nieuwe producten er zijn en in welke mate deze producten circulair zijn. Deze kennis brengen wij in binnen de projecten. De informatie is ook te gebruiken voor het uitrekenen van de zgn. Milieu Kosten Indicator (MKI). Het effect wat het heeft op het milieu. Dit doet het adviesteam met het programma DuboCalc (Duurzaam Bouwen Calculator). Eén van de instrumenten van de aanpak Duurzaam GWW.

Hier heeft ze binnen HB Adviesbureau de directe ondersteuning van het gehele adviesteam tot haar beschikking

De adviseurs van HB Adviesbureau spelen een belangrijke rol. Zij beschikken over vele jaren ervaring en specialistische vakkennis.

HB Adviesbureau als onderdeel van GP Groot

HB Adviesbureau is één van de dochterbedrijven van GP Groot. Dit maakt de positie van HB Adviesbureau sterk als het gaat om de ontwikkelingen op het gebied van de circulaire economie en de energietransitie. Vaak gaat het bij deze ontwikkelingen erom dat er samenwerking en verbinding wordt gezocht met ketenpartners. Naast dat het adviesteam samenwerking en verbinding zoekt met derden, zoals architecten, stichtingen, leveranciers, netwerken, provincies, omgevingsdiensten, gemeenten, woningcorporaties, etc., is zij ook regelmatig in gesprek met GP Groot. Door de samenwerking aan te gaan is het mogelijk om bijvoorbeeld bepaalde pilots uit te voeren. Zo zijn wij in gesprek met een gemeente om een schoolgebouw zo circulair mogelijk te ontmantelen en van grondstoffen nieuwe producten te leveren. Inzicht in de laatste mogelijkheden op het gebied van recycling en het hoogwaardig opwerken van grondstoffen en materialen is hierdoor snel te verwerven. Deze kennis passen wij vervolgens weer toe binnen onze dienstverlening.

Tot slot: laat uw uitdaging onze gezamenlijke uitdaging zijn!

De opdrachtgevers van HB Adviesbureau hebben vele veelal lastige uitdagingen om de doelstellingen op het gebied van de energietransitie, de klimaatadaptatie en de circulaire economie uit te voeren en concreet te maken. Met het adviesteam zijn wij in staat om constructief mee te denken en samen tot concrete oplossingen te komen. Daarnaast kennen wij en volgen wij de markt en zijn wij in staat om verbinding te maken met ketenpartners.

Vorig jaar heb ik persoonlijk de keuze gemaakt om de overstap te maken van de gemeente naar HB Adviesbureau. Door alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, vanaf de eerste dag geen moment stil hoeven zitten. Ik heb mij verwonderd over de bevlogenheid, de betrokkenheid en de leergierigheid van de medewerkers binnen de organisatie. Maar ook van hun grote kennis en vaardigheden. Ik heb de organisatie zien groeien en gezien hoe het adviesteam zich snel ontwikkelt binnen de nieuwe transities. Dit alles maakt mij een trotse teamleider van het adviesteam binnen HB Adviesbureau. Ik hoop in de toekomst nog vele mooie uitdagende en uiteenlopende projecten en adviesopdrachten in te kunnen vullen.