Delen van kennis en ideeën helpt de branche vooruit.

“In mijn nieuwe rol als consulent AutoCAD+ is dat mijn visie; het delen van kennis en ideeën met gebruikers van AutoCAD-producten en daarin samenwerken met ketenpartners, vertelt Michel van der Hulst. Ik vind het een uitdaging om vanuit mijn eigen ervaring als werkvoorbereider binnen een advies- en ingenieursbureau organisaties en hun medewerkers te helpen AutoCAD gerelateerde processen te optimaliseren, de productiviteit van gebruikers te verhogen en de kwaliteit van hun werk te verbeteren. Door de dagelijkse praktijk te koppelen aan het generieke AutoCAD-product, bieden wij organisaties een zeer belangrijke meerwaarde. Wij doen dit in nauwe samenwerking met Autodesk-partners als Nedgraphics en Cad&Company. Als actief lid van de NLCS Expert Commissie, zit ik spreekwoordelijk “voor in de bus” als het om de ontwikkeling gaat van de Nederlandse CAD Standaard (NLCS),  de standaard die verplicht is voor alle overheidsinstellingen en waar ook de meeste ingenieursbureaus mee werken.”

NLCS

Michel; “Het ontwerp- en engineeringsproces zit in een transitie van 2D naar 3D, BIM is straks niet meer weg te denken en de NLCS wordt echt de standaard. Al jarenlang ontwikkelt HB Adviesbureau eigen software om snel en efficiënt tekenwerk in 2D en 3D uit te voeren. Na de transitie van de ‘HB-Standaard’ naar de NLCS heb ik een geheel nieuw softwarepakket ontwikkelt om op de vertrouwde manier met de nieuwe NLCS standaard te werken. Professionele software ontwikkelaars hebben inmiddels ook goede NLCS software ontwikkeld zoals NedInfra, InfraCAD en GWWCAD. Echter, onze software biedt nog veel extra functionaliteiten die geen enkele ontwikkelaar in hun software heeft opgenomen, terwijl deze het werken met de NLCS toch echt wel vergemakkelijken. Zodoende zijn we  de samenwerking aangegaan met NedGraphics, om de ‘theoretische’ invalshoek van de ontwikkelaar en de praktische invalshoek van het ingenieursbureau bij elkaar te brengen en gezamenlijk tot een nog beter product te komen.”

3D modellen

“Zo bracht onze nieuwsgierigheid op het ontwerpen en engineeren in 3D ons in contact met het eveneens zo innovatieve CAD & Company uit Wormerveer. CAD & Company heeft software ontwikkeld om laagdrempelig 3D modellen met elkaar te delen waarbij bijvoorbeeld een opdrachtgever de mogelijkheid heeft om een model te controleren, opmerkingen te plaatsen en zelfs vanaf te meten. Deze tool is echter volledig ingericht voor de toepassing in de bouwsector. Door vanuit onze dagelijkse praktijk voorbeelden en ontwikkelkennis te koppelen aan die van de experts van CAD & Company kan deze tool ook geschikt worden gemaakt voor de civiele sector en deze sector een enorme boost geven. Een geweldige vorm van ketensamenwerking die voor beide een win-win situatie creëert.”

Michel van der Hulst, consulent AutoCAD+

RAW-bestekken

“Er is nog een onderwerp waar we onze focus op hebben gezet” , vertelt een bevlogen Michel. “De methode van het schrijven van RAW-bestekken is al jaren hetzelfde en is naar onze bescheiden mening toe aan verandering, vervolgt Michel zijn bevlogen relaas.  Door meer intelligentie in de software en het gebruik van de NLCS standaard, moet en kan dit proces veel efficiënter worden gemaakt. Recent hebben we onze filosofie besproken met BRINK (leverancier van de software oplossingen in de bouw- en infrasector waaronder de RAW-bestekprogrammatuur) en het BIM Loket (netwerkaanjager van digitale, integrale samenwerking en vernieuwing in de bouw- en infrasector) om te onderzoeken of er gezamenlijk stappen gezet kunnen worden om de RAW-Systematiek na jaren weer een flinke moderniseringsslag te geven. Over een aantal weken komen we weer bij elkaar om de voortgang te bespreken en hopelijk kunnen we dan concrete afspraken maken om het verbeterproces in gang te zetten. Ook weer een boeiende innovatiestap in de civiele markt.”

HB Academy

“Het opleiden van en ontwikkelen van technische en soft skills bij civiele studenten en professionals kan en moet in mijn optiek veel beter. Ik zie al jarenlang dat het opleidingsniveau van studenten en/of starters op de arbeidsmarkt op bepaalde vlakken onvoldoende aansluit aan de verwachtingen van bedrijven. Mijn collega Peter Aalders zet zich al jaren in om dit gat te slechten. De commerciële opleidingsinstituten bieden doorgaans breed georiënteerde trainingen aan met weinig echt relevante diepgang. Wij willen hier verandering in brengen en de markt een platform bieden waar theorie en praktijk samen komt. Hiertoe gaan we de HB Academy oprichten om van daaruit meer ‘to the point’ kennis en ervaring op technisch gebied maar ook op vaardigheden niveau, te delen met de markt.”


Door meer intelligentie in de software en het gebruik van de NLCS standaard, moet en kan dit proces veel efficiënter worden gemaakt


We gaan de HB Academy oprichten om van daaruit meer ‘to the point’ kennis en ervaring op technisch gebied, maar ook op vaardigheden niveau, te delen met de markt.

“Ik werk ruim 10 jaar bij HB Adviesbureau en met alle bovenstaande ontwikkelingen, ben ik hier nog lang niet uitgewerkt. We staan voor een boeiende toekomst in de civiele markt waar veel innovatie staat te gebeuren. Dat HB Adviesbureau volop investeert in deze innovatie maakt dat dit voor mij de ideale werkgever is waar ik nog vele jaren mijn ambitie van standaardisering, software ontwikkeling, ketensamenwerking en innovatie tot uitvoering kan brengen”, beëindigd Michel zijn ambitieuze kijk op de infrabranche.