Dynamiek projecten in Metropool Regio Amsterdam

“Het is inmiddels alweer ruim 2 jaar geleden dat we de knoop hebben doorgehakt om een kantoorlocatie in Amsterdam te openen. Begin 2019 gestart aan de IJburglaan, en afgelopen november hebben we stap gezet naar een groter, modern pand aan de haven van IJburg op de Krijn Taconiskade. Uiteraard is het kantoor door de corona perikelen nog niet volledig in gebruik, maar als we er zitten, is het ook wel genieten”, lacht Martijn Burgers, verantwoordelijk voor de kantoorlocatie Amsterdam.

“De tot standkoming van ons kantoor heeft uiteraard zijn grondslag in het feit dat we meer en meer projecten in de metropoolregio Amsterdam aan het uitvoeren zijn. Amsterdam en haar randgemeenten zijn volop in ontwikkeling en er liggen grote opgaves op gebied van stedelijke ontwikkelingen, sport & natuur en bodemgerelateerde zaken.”

Martijn;  “In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers vliegen we een breed scala projecten aan met een grote diversiteit. De ene keer gaat het om een relatief simpele onderhoudsklus waarbij nutsbedrijven relatief eenvoudig bestaande ondergrondse infra gaan vervangen en de gemeente het maaiveld, dan is het een grote gebiedsontwikkeling locatie waarbij we in nauw overleg met nutspartijen nieuwe nutstracés moeten bedenken rekening houdend welke tracés nog gehandhaafd moeten blijven in tijdelijke situaties en waar nieuwe tracés reeds op de juiste locaties worden neergelegd. De drukte in de ondergrond is wel iets heel specifieks in Amsterdam en maakt dat je echt wel moet weten waar je mee bezig bent. Het vinden van het juiste tracé is en blijft altijd een uitdaging.”

In projecten vanuit ons raamcontract VerkeersVeiligheidsProjecten Amsterdam moeten we zo snel als mogelijk na een ongeval met letselschade een locatie verkeersveiliger maken. Dat kan een simpele aanpassing van belijning zijn als wel een gehele reconstructie van een kruispunt. Projecten dus met een heel andere dynamiek en urgentie. Het maakt ons werk onwijs leuk, gevarieerd en uitdagend.”

“Buiten de gemeentegrenzen van Amsterdam zijn we ook volop actief.  De metropoolregio Amsterdam is fors dus daar liggen ook volop kansen en uitdagingen voor ons. Een interessant project waar we nu mee bezig zijn is groot onderhoud Koninginnebuurt in Ouderkerk aan de Amstel. Primaire aanleiding van het project is het verzakken van het gebied als gevolg van de slappe bodem en de verouderde riolering. Het gehele gebied wordt daarom opgehoogd en voorzien van een nieuwe bestrating. De riolering wordt ook vervangen. In nauw overleg met de gemeente en middels participatie van bewoners is het nieuw riool- en maaiveldontwerp gemaakt. De uitvoering begint zeer binnenkort.”

“De afgelopen maand ben ik volop bezig geweest met de tender voor raamovereenkomst ingenieursdiensten Amstelveen-Aalsmeer. In de verbinding met alles wat we in Amsterdam doen,  sluit dit contract perfect aan bij onze ambitie. We hebben uiteraard ons stinkende best gedaan om een goed, gedegen en ambitieus plan van aanpak te schrijven. Eind april valt de beslissing. Ik kan niet wachten om ook daar met mijn collega’s aan de slag te gaan.”

“Ik merk dat we onze brede dienstverlening steeds meer kunnen inzetten bij onze opdrachtgevers in deze regio. Of het nu civiel of groen is, sport of bodem, duurzaamheid of klimaat, we vinden altijd wel een aanknopingspunt.  En het is altijd weer lekker als je aan de slag mag bij een nieuw klant en kan laten zien dat dat mooie verhaal ook in de praktijk wordt gebracht. Met al deze dynamiek piept en kraakt het af en toe wel eens in de organisatie. Ik ben dan ook trots op onze medewerkers die er elke dag weer met veel enthousiasme tegen aan gaan. En door goed in overleg te blijven met onze opdrachtgevers over planningen, brengen we alle projecten tot een goed einde, en verdienen we het vertrouwen voor volgende projecten”, besluit Martijn.

Milieu Prestatie Gebouwen, een whitepaper

“De veranderende wereld waarin alledaagse werkzaamheden steeds meer raakvlak krijgen met duurzaamheid, is een enorme uitdaging voor de adviseurs van het team Duurzaamheid van HB Adviesbureau”, vertelt Huub Saris, één van de adviseurs van het team Duurzaamheid.

“Circulariteit is zo’n duurzaam thema dat steeds belangrijker wordt in onze dagelijkse werkzaamheden en dienstverlening. Zo heb ik mij verdiept in de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) en wat voor rol circulair slopen hierin speelt. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Ik spar veel met mijn collega’s van GP Groot Sloopwerken & Saneringen en Sortiva. Samen zien we steeds meer kansen en mogelijkheden. Ook de vertaalslag naar de infrastructuur vind ik onwijs interessant. We streven naar een integrale aanpak van de gebouwde omgeving waarin circulariteit dus een steeds groter thema gaat en moet spelen.” Wilt u weten wat voor invloed de aanscherping van de MPG-eis heeft voor uw organisatie of bent u benieuwd naar het onderwerp circulariteit, download dan ons whitepaper.

Huub Saris, adviseur duurzaamheid en energietransitie

Een waterbergende weg in de praktijk

“Bij het ontwerpen van de openbare ruimte speelt klimaatverandering een steeds grotere rol, start Jos Rood, adviseur bij HB Adviesbureau zijn betoog. We houden rekening met wateroverlast en hittestress. In korte tijd komt regen in grote hoeveelheden naar beneden en ook is het soms maandenlang droog. Het wordt steeds belangrijker om regenwater vast te houden als het kan en alleen af te voeren als het moet.”

Jos; “Er is vaak weinig plek voor groen of het bergen van water en daardoor wordt de druk op de buitenruimte steeds hoger. Om zeer grote neerslaghoeveelheden een plek te kunnen geven, neemt HB Adviesbureau de waterbergende weg op in haar ontwerpen. Het principe is niet geheel nieuw, maar wel dat bij de maatregelen zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van circulaire materialen en dat het systeem nadrukkelijk samenwerkt met de waterhuishouding in het omliggende gebied. Het werkt als een tierelier, zo liet onze praktijkproef in november 2020 zien.“

“Het wegonderhoud is niet anders dan normaal: vegen en kolken reinigen. Het verschil met een gebruikelijke inrichting is dat de kolken niet op het riool zijn aangesloten, maar dat het regenwater via filterkolken met een robuuste drainbuis in de wegfundatie wordt gebracht. De kans op verstopping is klein en dit kan met doorspuiten onder druk ongedaan worden opgelost.”

“De rijweg krijgt een fundering met minimaal 30% holle ruimte. Onze voorkeur gaat uit naar gezeefd en gewassen menggranulaat. Dit hergebruiksproduct wordt gezeefd om de fijne delen te verwijderen en gewassen om het stof te verwijderen zodat water uit de fundering goed kan blijven infiltreren naar het onderliggende zandpakket. Zo ontstaat een robuuste waterberging boven de grondwaterstand en krijgt kostbaar schoon water tijd en ruimte om te infiltreren. Tekorten wordt aangevuld en alles dat teveel is, kan vervolgens worden afgevoerd via een drainage of riool.”

“Wat maakt de waterbergende weg nu zo bijzonder? Dat je er weinig van merkt en dat is ook juist de bedoeling, geeft Jos zelf antwoord op de vraag. De waterbergende weg brengt de sloten weer terug in de wijk, waar die vroeger werden gedempt in onze haast om polders vol te bouwen. De waterbergende weg kan veel meer water verwerken dan we lange tijd gewend waren en dat zorgt voor minder overlast. Daarnaast kunnen we kostbaar zoet water langer vasthouden en dat is weer klimaatbewust.

“Nu nog zorgen dat we met dat water de goede dingen doen: de leefbaarheid vergroten door meer waardevol en verkoelend groen in onze buurten op te nemen. Mijn groene collega’s hebben hier uiteraard ook weer mooie ideeën en oplossingen voor. Zo maken we samen de wereld weer een beetje mooier”, besluit Jos lachend.

Jos Rood, adviseur duurzaamheid en klimaatadaptatie