Voormalig NDSM-scheepswerf, markante plek met uitzicht over het IJ

De voormalige NDSM-scheepswerf in Amsterdam Noord wordt omgetoverd tot een woon-, werkgebied en culturele hotspot. Nieuwbouw wordt afgewisseld met het behoud van de postindustriële gebouwen. Toonaangevend vastgoedontwikkelaar BMB ontwikkeling en Reggeborgh Vastgoed zijn volop actief in dit gebied. “Het zal niemand verbazen dat in dit gebied met haar historie bodemverontreiniging een belangrijk aandachtspunt is, vertelt Mischa Hermelink, senior bodemadviseur bij HB Adviesbureau. Als vaste adviseur ondersteun ik BMB Ontwikkeling met de vraagstukken die spelen omtrent de bodem. We kennen de bodem en de procedures in Amsterdam door en door dus we weten onze opdrachtgever daarin dan ook perfect te adviseren. Hoe om te gaan met bodemverontreiniging en daarin voor de ontwikkelaar en de uiteindelijke gebruikers de juiste keuzes te maken binnen de wettelijke kaders, is en blijft maatwerk. Ik vind het iedere dag nog een geweldige uitdaging ook al doe ik het ruim 20 jaar.”

Mischa, “Recentelijk zijn BMB ontwikkeling en Reggeborgh Vastgoed gestart met de ontwikkeling van bouwblok BinnenDok (Kavel B3). Op het terrein was in de grond een verontreiniging met PCB aangetroffen die in kader van de ontwikkeling van het bouwblok verwijderd diende te worden. We hebben daar de gehele saneringsvoorbereiding en milieukundige begeleiding voor verzorgd. Bonnema Aannemersbedrijf heeft de uitvoering verzorgd. De bijgevoegde foto geeft een mooi beeld van het werk en hoe de locatie is gelegen. Over twee jaar staat BinnenDok en biedt 107 appartementen verdeeld over twee woongebouwen met een grote variatie aan appartementen. Op de begane grond is ruimte voor retail, creatieve bedrijvigheid en horeca. Daarnaast bestaat het programma uit een kantoorgebouw en een openbare parkeergarage met 525 parkeerplaatsen. Hopelijk krijg ik dan nog een rondleiding als het gebouw straks klaar is”, lacht Mischa.

Afstuderen bij HB Adviesbureau. Kansen genoeg.

Het bieden van kansen aan onze toekomstige professionals vinden wij bij HB Adviesbureau vanzelfsprekend, ook in de huidige coronatijd. Quint, Robert Jan en beide Lars-en vertellen hieronder hun bevindingen.

Lars Uiterwijk Winkel: Als afstudeerder van mijn opleiding Bedrijfskunde MER aan de HvA ga ik een scriptierapport opstellen voor het nieuwe platform HB Academy. De focus ligt eerst op het onderzoeken hoe doelgroepen bereikt kunnen worden door middel van een goed afgestemde website en sociale media. Tevens help ik ook met het uitzoeken en inrichten van allerlei zaken voor de HB Academy. Helaas door de corona verricht ik deze werkzaamheden vanuit huis, erg jammer want zo mis je het menselijke contact. Echter, tijdens mijn eerste weken heb ik gemerkt dat Teams een goede vervanger is. Door middel van Teams spreek ik collega’s regelmatig om zo te sparren over mijn onderzoek. Bij HB hoef je een collega maar een berichtje te sturen en zit je later op de dag in een call. Dit is ideaal voor mijn afstudeeronderzoek, zo kan ik alsnog snel schakelen zonder fysiek aanwezig te zijn. Recentelijk hebben we met alle stagiairs een verwachtingssessie gehad. Hieruit bleek dat al onze onderzoeken in elkaar vastgrijpen. Hierdoor kunnen we met elkaar informatie uitwisselen of gebruik maken van ieders sterke kant. Ik kijk erg uit naar wat de komende weken mij zullen bieden.


Al onze onderzoeken grijpen in elkaar vast. Hierdoor kunnen we met elkaar informatie uitwisselen of gebruik maken van ieders sterke kant.

Lars Buisman: Voor mijn afstudeeropdracht binnen mijn opleiding HBO Landscape and Environment Management, ben ik bezig met hoe de MKI-waarde van een reconstructie van de openbare ruimte van woonwijken met 50% teruggedrongen kan worden door middel van het toepassen van circulaire initiatieven en innovaties uit de markt in een ontwerp. Ik ben begin februari begonnen met het kennismaken met het vakgebied civiele techniek. Daarvanuit heb ik een beeld gekregen wat er bij reconstructies komt kijken. Nu ben ik vooral bezig met het circulaire aspect en ben ik aan het verkennen hoe het ontwerpproces in zijn werk gaat. Natuurlijk is interactie zoeken door de fysieke afstand niet gemakkelijk, maar hierin biedt Teams een goede uitkomst. Als ik contact zoek zijn de collega’s zeer bereid om met mij in gesprek te gaan. Op de dagen dat ik wel op het kantoor ben vinden collega’s het ook niet erg als ik ze bevraag en zo helpt iedereen mij evengoed op weg naar een mooi resultaat. Ook hebben we als stagiaires veel aan elkaar omdat Robert en ik bijvoorbeeld bezig zijn met verschillende aspecten die in het totaalplaatje passen van duurzaamheid. Quint heeft op het gebied van civiele techniek veel kennis en heeft mij vooral in de opstart kunnen helpen met vragen heb op dat gebied.

Robert Jan Komduur;

Ik ben bezig met een afstudeeropdracht op gebied van klimaatadaptatie. Hierin ligt de focus op het klimaat adaptief ontwerpen van watersystemen in de bebouwde omgeving. In de opdracht wordt onderzocht wat voor maatregelen er reeds zijn bedacht en ontwikkelt, en hoe en wanneer deze toegepast kunnen worden. Daarna ga ik met deze maatregelen aan de slag en maak ik een ontwerp voor het project Spoorbuurt in Alkmaar. De dimensionering van het watersysteem doe ik met en in Infoworks, een softwaretool waarmee je in één integraal model de afstroming van oppervlaktewater en rioolwater kan berekenen.

Ik heb inmiddels het overzicht met beschrijvingen en gebruik van maatregelen afgerond. Dit ben ik nu aan het bijschaven. Ik ga ook nog in gesprek met mijn collega afstudeerder Lars Buisman over het toevoegen van circulariteit. Hierna ga ik begingen met het ontwerp van de Spoorbuurt.

Ik ben de eerste weken veel met collega’s in gesprek geweest over projecten waarin klimaatadaptatie een rol speelt. En heb met Jos Rood heb ik een project in Nibbixwoud bezocht.

De samenwerking met de HB-collega’s ervaar ik als prettig, men staat open voor vragen en zijn geïnteresseerd en behulpzaam. Ze delen graag hun kennis met stagiairs.


Ik kan altijd bij iedere collega naar binnen lopen als ik een vraag heb (zolang ze maar niet in overleg zijn natuurlijk)

Quint Bouma: Als derdejaars student civiele techniek aan de Hogeschool Inholland Alkmaar, ben ik op dit moment de enige “normale” stagiair bij HB Adviesbureau. Ik krijg alle ruimte om vragen te stellen en met collega’s met andere specialisme mee te lopen. Zo heb ik al een aantal keer meegelopen met een landmeter, waarbij we een waterpassing hebben gedaan. Daarnaast ben ik met een veldwerker mee geweest om een partijkeuring en een indicatief bodemonderzoek uit te voeren. Ik hoop ook nog mee te lopen met een toezichthouder.
Naast deze mooie ervaringen ben ik eigenlijk een stagiair voor de afdeling Infra, wat betekent dat ik voornamelijk aan het ontwerpen ben. Zo heb ik onder andere al een bebordingsplan gemaakt en diverse dwarsprofielen voor een te ontgraven talud voor een aan te leggen en te verwijderen riool.
Vanuit GP Groot en HB Adviesbureau zijn er ook een aantal momenten waarop ik met andere stagiairs kan overleggen over casussen en elkaar wijzer kunnen maken. Daarnaast kan ik altijd bij iedere collega naar binnen lopen als ik een vraag heb (zolang ze maar niet in overleg zijn met iemand anders natuurlijk) dit geldt zowel voor fysiek als online. Want ik mag gelukkig een volledige werkweek aanwezig zijn op kantoor zodat ik deze vragen ook kan stellen.
Aan het eind van mijn stage wil ik een volledig ontwerp hebben opgesteld waar ik mij niet onder doe aan andere collega’s waardoor ik dus als een volledige werkvoorbereider binnen dit bedrijf kan functioneren.

 

Volop kansen voor professionals

Als je onze Grondgedachte leest, merk je dat we bruisen van de ambitie en volop inzetten op groei. Daarin blijven we altijd trouw aan ons uitgangspunt “ Kwaliteit boven groei”. Wil jij aan de slag bij een modern bedrijf met een uitstekende werksfeer, (samen)werken met professionals, en vanuit een breed perspectief op projecten met je vak bezig zijn, dan is HB Adviesbureau jouw kans. We hebben onder andere de volgende vacatures:

Bekijk alle vacatures op onze vacaturepagina.