Bomen, het groene sieraad van de stad Amsterdam.

Bomen spelen een belangrijke rol in de stad Amsterdam. Het beheer in Amsterdam is erop gericht bomen zo lang mogelijk veilig en gezond te houden. Bomen zorgen soms ook voor onveiligheid doordat ze ziek zijn waardoor takken kunnen afbreken, of te groot worden in de nabijheid van gebouwen of dat er ernstige wortelopdruk optreedt. Ieder jaar wordt door de gemeente Amsterdam controles uitgevoerd. Met name bij de Canadese populieren vindt momenteel een vervangingsopgave plaats omdat deze bomen dermate oud zijn dat onveilige situaties ontstaan.

Programmamanager Bomen Onno Man van het ingenieursbureau van Amsterdam heeft HB Adviesbureau de opdracht gegeven om dit jaar nog bij circa 1.500 bomen de werkzaamheden te inventariseren die nodig zijn om de bomen veilig en verantwoord te kappen. Onze toezichthouder Ronald Hollenberg is momenteel volop bezig deze werkzaamheden op een duurzame en milieuvriendelijke manier uit te voeren. We hebben hiervoor samen met de opdrachtgever een strak werkproces gemaakt zodat de aannemer vanuit het OMOP-contract er snel en effectief mee aan de slag kan. Een mooi voorbeeld van Samen, Sneller en Slimmer.

Ronald Hollenberg, directievoerder

Van A tot Z betrokken bij groot asfaltonderhoud Dokter de Vriesstraat Benningbroek.

Van A tot Z betrokken zijn bij projecten, dat hebben we eigenlijk het liefst. Voor het groot asfaltonderhoud van de landelijk gelegen Dokter de Vriesstraat in Benningbroek was dit het geval. In opdracht van, en in nauwe samenwerking met de gemeente Medemblik, en de bewoners is een nieuw ontwerp gemaakt. Het draagvlak voor het nieuwe ontwerp is dan ook zeer groot en het participatieproces is daarmee dan ook naar volle tevredenheid van iedereen verlopen. De weg is na realisatie weer Duurzaam Veilig en biedt de bewoners weer jarenlang plezier.

De gehele werkvoorbereiding met alle bijbehorende onderzoeken zijn het afgelopen 1,5 jaar uitgevoerd. Om de wensen en eisen mede vanuit het participatieproces in relatie tot het budget goed in de gaten te houden, is de haalbaarheid continu getoetst. Tot aan de aanbesteding van het project bleef het spannend. Gelukkig paste de inschrijving van Strukton Civiel bv goed in het beschikbare budget. In september is het project in uitvoering gegaan.

Directievoerder Dick Ruinaard van HB Adviesbureau; “ Ik ben sinds april van dit jaar in dienst bij HB. Ik ben al ruim 25 jaar in diverse functies betrokken bij civiele, sport- en groenprojecten. Mijn ervaring op asfaltwerken heb ik opgedaan bij één van de grootste asfalteurs van Nederland. Dit project past dan ook uitstekend bij mij. Je merkt dat je als directievoerder met veel kennis en ervaring samen met de aannemer het verschil kan maken voor de opdrachtgever en de bewoners. Door met respect voor elkaars positie en verantwoordelijkheden de klus aan te pakken, zorg je ervoor dat de samenwerking en de uitvoering goed verloopt, en de overlast voor bewoners tot een minimum wordt beperkt. We zijn inmiddels halverwege, en ik moet zeggen, het gaat uitstekend. Eind oktober is het project gereed en daarmee lopen we voor op de planning.”

Dick Ruinaard, directievoerder