Projecten

Lutjestrand
Amstelmeer

Animatie Viskringloop
Wieringermeer

Viskringloop
Wieringermeer

Verspeykweg
Bergen aan Zee

MFA Oosthuizen


NDSM Scheepswerf

Voormalig NDSM-scheepswerf, markante plek met uitzicht over het IJ

De voormalige NDSM-scheepswerf in Amsterdam Noord wordt omgetoverd tot een woon-, werkgebied en culturele hotspot. Nieuwbouw wordt afgewisseld met het behoud van de postindustriële gebouwen. Toonaangevend vastgoedontwikkelaar BMB ontwikkeling en Reggeborgh Vastgoed zijn volop actief in dit gebied. “Het zal niemand verbazen dat in dit gebied met haar historie bodemverontreiniging een belangrijk aandachtspunt is, vertelt Mischa Hermelink, senior bodemadviseur bij HB Adviesbureau. Als vaste adviseur ondersteun ik BMB Ontwikkeling met de vraagstukken die spelen omtrent de bodem. We kennen de bodem en de procedures in Amsterdam door en door dus we weten onze opdrachtgever daarin dan ook perfect te adviseren. Hoe om te gaan met bodemverontreiniging en daarin voor de ontwikkelaar en de uiteindelijke gebruikers de juiste keuzes te maken binnen de wettelijke kaders, is en blijft maatwerk. Ik vind het iedere dag nog een geweldige uitdaging ook al doe ik het ruim 20 jaar.”

Mischa, “Recentelijk zijn BMB ontwikkeling en Reggeborgh Vastgoed gestart met de ontwikkeling van bouwblok BinnenDok (Kavel B3). Op het terrein was in de grond een verontreiniging met PCB aangetroffen die in kader van de ontwikkeling van het bouwblok verwijderd diende te worden. We hebben daar de gehele saneringsvoorbereiding en milieukundige begeleiding voor verzorgd. Bonnema Aannemersbedrijf heeft de uitvoering verzorgd. De bijgevoegde foto geeft een mooi beeld van het werk en hoe de locatie is gelegen. Over twee jaar staat BinnenDok en biedt 107 appartementen verdeeld over twee woongebouwen met een grote variatie aan appartementen. Op de begane grond is ruimte voor retail, creatieve bedrijvigheid en horeca. Daarnaast bestaat het programma uit een kantoorgebouw en een openbare parkeergarage met 525 parkeerplaatsen. Hopelijk krijg ik dan nog een rondleiding als het gebouw straks klaar is”, lacht Mischa.

Afstuderen bij HB Adviesbureau. Kansen genoeg.

Het bieden van kansen aan onze toekomstige professionals vinden wij bij HB Adviesbureau vanzelfsprekend, ook in de huidige coronatijd. Quint, Robert Jan en beide Lars-en vertellen hieronder hun bevindingen.

Lars Uiterwijk Winkel: Als afstudeerder van mijn opleiding Bedrijfskunde MER aan de HvA ga ik een scriptierapport opstellen voor het nieuwe platform HB Academy. De focus ligt eerst op het onderzoeken hoe doelgroepen bereikt kunnen worden door middel van een goed afgestemde website en sociale media. Tevens help ik ook met het uitzoeken en inrichten van allerlei zaken voor de HB Academy. Helaas door de corona verricht ik deze werkzaamheden vanuit huis, erg jammer want zo mis je het menselijke contact. Echter, tijdens mijn eerste weken heb ik gemerkt dat Teams een goede vervanger is. Door middel van Teams spreek ik collega’s regelmatig om zo te sparren over mijn onderzoek. Bij HB hoef je een collega maar een berichtje te sturen en zit je later op de dag in een call. Dit is ideaal voor mijn afstudeeronderzoek, zo kan ik alsnog snel schakelen zonder fysiek aanwezig te zijn. Recentelijk hebben we met alle stagiairs een verwachtingssessie gehad. Hieruit bleek dat al onze onderzoeken in elkaar vastgrijpen. Hierdoor kunnen we met elkaar informatie uitwisselen of gebruik maken van ieders sterke kant. Ik kijk erg uit naar wat de komende weken mij zullen bieden.


Al onze onderzoeken grijpen in elkaar vast. Hierdoor kunnen we met elkaar informatie uitwisselen of gebruik maken van ieders sterke kant.

Lars Buisman: Voor mijn afstudeeropdracht binnen mijn opleiding HBO Landscape and Environment Management, ben ik bezig met hoe de MKI-waarde van een reconstructie van de openbare ruimte van woonwijken met 50% teruggedrongen kan worden door middel van het toepassen van circulaire initiatieven en innovaties uit de markt in een ontwerp. Ik ben begin februari begonnen met het kennismaken met het vakgebied civiele techniek. Daarvanuit heb ik een beeld gekregen wat er bij reconstructies komt kijken. Nu ben ik vooral bezig met het circulaire aspect en ben ik aan het verkennen hoe het ontwerpproces in zijn werk gaat. Natuurlijk is interactie zoeken door de fysieke afstand niet gemakkelijk, maar hierin biedt Teams een goede uitkomst. Als ik contact zoek zijn de collega’s zeer bereid om met mij in gesprek te gaan. Op de dagen dat ik wel op het kantoor ben vinden collega’s het ook niet erg als ik ze bevraag en zo helpt iedereen mij evengoed op weg naar een mooi resultaat. Ook hebben we als stagiaires veel aan elkaar omdat Robert en ik bijvoorbeeld bezig zijn met verschillende aspecten die in het totaalplaatje passen van duurzaamheid. Quint heeft op het gebied van civiele techniek veel kennis en heeft mij vooral in de opstart kunnen helpen met vragen heb op dat gebied.

Robert Jan Komduur;

Ik ben bezig met een afstudeeropdracht op gebied van klimaatadaptatie. Hierin ligt de focus op het klimaat adaptief ontwerpen van watersystemen in de bebouwde omgeving. In de opdracht wordt onderzocht wat voor maatregelen er reeds zijn bedacht en ontwikkelt, en hoe en wanneer deze toegepast kunnen worden. Daarna ga ik met deze maatregelen aan de slag en maak ik een ontwerp voor het project Spoorbuurt in Alkmaar. De dimensionering van het watersysteem doe ik met en in Infoworks, een softwaretool waarmee je in één integraal model de afstroming van oppervlaktewater en rioolwater kan berekenen.

Ik heb inmiddels het overzicht met beschrijvingen en gebruik van maatregelen afgerond. Dit ben ik nu aan het bijschaven. Ik ga ook nog in gesprek met mijn collega afstudeerder Lars Buisman over het toevoegen van circulariteit. Hierna ga ik begingen met het ontwerp van de Spoorbuurt.

Ik ben de eerste weken veel met collega’s in gesprek geweest over projecten waarin klimaatadaptatie een rol speelt. En heb met Jos Rood heb ik een project in Nibbixwoud bezocht.

De samenwerking met de HB-collega’s ervaar ik als prettig, men staat open voor vragen en zijn geïnteresseerd en behulpzaam. Ze delen graag hun kennis met stagiairs.


Ik kan altijd bij iedere collega naar binnen lopen als ik een vraag heb (zolang ze maar niet in overleg zijn natuurlijk)

Quint Bouma: Als derdejaars student civiele techniek aan de Hogeschool Inholland Alkmaar, ben ik op dit moment de enige “normale” stagiair bij HB Adviesbureau. Ik krijg alle ruimte om vragen te stellen en met collega’s met andere specialisme mee te lopen. Zo heb ik al een aantal keer meegelopen met een landmeter, waarbij we een waterpassing hebben gedaan. Daarnaast ben ik met een veldwerker mee geweest om een partijkeuring en een indicatief bodemonderzoek uit te voeren. Ik hoop ook nog mee te lopen met een toezichthouder.
Naast deze mooie ervaringen ben ik eigenlijk een stagiair voor de afdeling Infra, wat betekent dat ik voornamelijk aan het ontwerpen ben. Zo heb ik onder andere al een bebordingsplan gemaakt en diverse dwarsprofielen voor een te ontgraven talud voor een aan te leggen en te verwijderen riool.
Vanuit GP Groot en HB Adviesbureau zijn er ook een aantal momenten waarop ik met andere stagiairs kan overleggen over casussen en elkaar wijzer kunnen maken. Daarnaast kan ik altijd bij iedere collega naar binnen lopen als ik een vraag heb (zolang ze maar niet in overleg zijn met iemand anders natuurlijk) dit geldt zowel voor fysiek als online. Want ik mag gelukkig een volledige werkweek aanwezig zijn op kantoor zodat ik deze vragen ook kan stellen.
Aan het eind van mijn stage wil ik een volledig ontwerp hebben opgesteld waar ik mij niet onder doe aan andere collega’s waardoor ik dus als een volledige werkvoorbereider binnen dit bedrijf kan functioneren.

 

Volop kansen voor professionals

Als je onze Grondgedachte leest, merk je dat we bruisen van de ambitie en volop inzetten op groei. Daarin blijven we altijd trouw aan ons uitgangspunt “ Kwaliteit boven groei”. Wil jij aan de slag bij een modern bedrijf met een uitstekende werksfeer, (samen)werken met professionals, en vanuit een breed perspectief op projecten met je vak bezig zijn, dan is HB Adviesbureau jouw kans. We hebben onder andere de volgende vacatures:

Bekijk alle vacatures op onze vacaturepagina.


Korte nieuwtjes 3

Dynamiek projecten in Metropool Regio Amsterdam

“Het is inmiddels alweer ruim 2 jaar geleden dat we de knoop hebben doorgehakt om een kantoorlocatie in Amsterdam te openen. Begin 2019 gestart aan de IJburglaan, en afgelopen november hebben we stap gezet naar een groter, modern pand aan de haven van IJburg op de Krijn Taconiskade. Uiteraard is het kantoor door de corona perikelen nog niet volledig in gebruik, maar als we er zitten, is het ook wel genieten”, lacht Martijn Burgers, verantwoordelijk voor de kantoorlocatie Amsterdam.

“De tot standkoming van ons kantoor heeft uiteraard zijn grondslag in het feit dat we meer en meer projecten in de metropoolregio Amsterdam aan het uitvoeren zijn. Amsterdam en haar randgemeenten zijn volop in ontwikkeling en er liggen grote opgaves op gebied van stedelijke ontwikkelingen, sport & natuur en bodemgerelateerde zaken.”

Martijn;  “In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers vliegen we een breed scala projecten aan met een grote diversiteit. De ene keer gaat het om een relatief simpele onderhoudsklus waarbij nutsbedrijven relatief eenvoudig bestaande ondergrondse infra gaan vervangen en de gemeente het maaiveld, dan is het een grote gebiedsontwikkeling locatie waarbij we in nauw overleg met nutspartijen nieuwe nutstracés moeten bedenken rekening houdend welke tracés nog gehandhaafd moeten blijven in tijdelijke situaties en waar nieuwe tracés reeds op de juiste locaties worden neergelegd. De drukte in de ondergrond is wel iets heel specifieks in Amsterdam en maakt dat je echt wel moet weten waar je mee bezig bent. Het vinden van het juiste tracé is en blijft altijd een uitdaging.”

In projecten vanuit ons raamcontract VerkeersVeiligheidsProjecten Amsterdam moeten we zo snel als mogelijk na een ongeval met letselschade een locatie verkeersveiliger maken. Dat kan een simpele aanpassing van belijning zijn als wel een gehele reconstructie van een kruispunt. Projecten dus met een heel andere dynamiek en urgentie. Het maakt ons werk onwijs leuk, gevarieerd en uitdagend.”

“Buiten de gemeentegrenzen van Amsterdam zijn we ook volop actief.  De metropoolregio Amsterdam is fors dus daar liggen ook volop kansen en uitdagingen voor ons. Een interessant project waar we nu mee bezig zijn is groot onderhoud Koninginnebuurt in Ouderkerk aan de Amstel. Primaire aanleiding van het project is het verzakken van het gebied als gevolg van de slappe bodem en de verouderde riolering. Het gehele gebied wordt daarom opgehoogd en voorzien van een nieuwe bestrating. De riolering wordt ook vervangen. In nauw overleg met de gemeente en middels participatie van bewoners is het nieuw riool- en maaiveldontwerp gemaakt. De uitvoering begint zeer binnenkort.”

“De afgelopen maand ben ik volop bezig geweest met de tender voor raamovereenkomst ingenieursdiensten Amstelveen-Aalsmeer. In de verbinding met alles wat we in Amsterdam doen,  sluit dit contract perfect aan bij onze ambitie. We hebben uiteraard ons stinkende best gedaan om een goed, gedegen en ambitieus plan van aanpak te schrijven. Eind april valt de beslissing. Ik kan niet wachten om ook daar met mijn collega’s aan de slag te gaan.”

“Ik merk dat we onze brede dienstverlening steeds meer kunnen inzetten bij onze opdrachtgevers in deze regio. Of het nu civiel of groen is, sport of bodem, duurzaamheid of klimaat, we vinden altijd wel een aanknopingspunt.  En het is altijd weer lekker als je aan de slag mag bij een nieuw klant en kan laten zien dat dat mooie verhaal ook in de praktijk wordt gebracht. Met al deze dynamiek piept en kraakt het af en toe wel eens in de organisatie. Ik ben dan ook trots op onze medewerkers die er elke dag weer met veel enthousiasme tegen aan gaan. En door goed in overleg te blijven met onze opdrachtgevers over planningen, brengen we alle projecten tot een goed einde, en verdienen we het vertrouwen voor volgende projecten”, besluit Martijn.

Milieu Prestatie Gebouwen, een whitepaper

“De veranderende wereld waarin alledaagse werkzaamheden steeds meer raakvlak krijgen met duurzaamheid, is een enorme uitdaging voor de adviseurs van het team Duurzaamheid van HB Adviesbureau”, vertelt Huub Saris, één van de adviseurs van het team Duurzaamheid.

“Circulariteit is zo’n duurzaam thema dat steeds belangrijker wordt in onze dagelijkse werkzaamheden en dienstverlening. Zo heb ik mij verdiept in de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) en wat voor rol circulair slopen hierin speelt. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Ik spar veel met mijn collega’s van GP Groot Sloopwerken & Saneringen en Sortiva. Samen zien we steeds meer kansen en mogelijkheden. Ook de vertaalslag naar de infrastructuur vind ik onwijs interessant. We streven naar een integrale aanpak van de gebouwde omgeving waarin circulariteit dus een steeds groter thema gaat en moet spelen.” Wilt u weten wat voor invloed de aanscherping van de MPG-eis heeft voor uw organisatie of bent u benieuwd naar het onderwerp circulariteit, download dan ons whitepaper.

Huub Saris, adviseur duurzaamheid en energietransitie

Een waterbergende weg in de praktijk

“Bij het ontwerpen van de openbare ruimte speelt klimaatverandering een steeds grotere rol, start Jos Rood, adviseur bij HB Adviesbureau zijn betoog. We houden rekening met wateroverlast en hittestress. In korte tijd komt regen in grote hoeveelheden naar beneden en ook is het soms maandenlang droog. Het wordt steeds belangrijker om regenwater vast te houden als het kan en alleen af te voeren als het moet.”

Jos; “Er is vaak weinig plek voor groen of het bergen van water en daardoor wordt de druk op de buitenruimte steeds hoger. Om zeer grote neerslaghoeveelheden een plek te kunnen geven, neemt HB Adviesbureau de waterbergende weg op in haar ontwerpen. Het principe is niet geheel nieuw, maar wel dat bij de maatregelen zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van circulaire materialen en dat het systeem nadrukkelijk samenwerkt met de waterhuishouding in het omliggende gebied. Het werkt als een tierelier, zo liet onze praktijkproef in november 2020 zien.“

“Het wegonderhoud is niet anders dan normaal: vegen en kolken reinigen. Het verschil met een gebruikelijke inrichting is dat de kolken niet op het riool zijn aangesloten, maar dat het regenwater via filterkolken met een robuuste drainbuis in de wegfundatie wordt gebracht. De kans op verstopping is klein en dit kan met doorspuiten onder druk ongedaan worden opgelost.”

“De rijweg krijgt een fundering met minimaal 30% holle ruimte. Onze voorkeur gaat uit naar gezeefd en gewassen menggranulaat. Dit hergebruiksproduct wordt gezeefd om de fijne delen te verwijderen en gewassen om het stof te verwijderen zodat water uit de fundering goed kan blijven infiltreren naar het onderliggende zandpakket. Zo ontstaat een robuuste waterberging boven de grondwaterstand en krijgt kostbaar schoon water tijd en ruimte om te infiltreren. Tekorten wordt aangevuld en alles dat teveel is, kan vervolgens worden afgevoerd via een drainage of riool.”

“Wat maakt de waterbergende weg nu zo bijzonder? Dat je er weinig van merkt en dat is ook juist de bedoeling, geeft Jos zelf antwoord op de vraag. De waterbergende weg brengt de sloten weer terug in de wijk, waar die vroeger werden gedempt in onze haast om polders vol te bouwen. De waterbergende weg kan veel meer water verwerken dan we lange tijd gewend waren en dat zorgt voor minder overlast. Daarnaast kunnen we kostbaar zoet water langer vasthouden en dat is weer klimaatbewust.

“Nu nog zorgen dat we met dat water de goede dingen doen: de leefbaarheid vergroten door meer waardevol en verkoelend groen in onze buurten op te nemen. Mijn groene collega’s hebben hier uiteraard ook weer mooie ideeën en oplossingen voor. Zo maken we samen de wereld weer een beetje mooier”, besluit Jos lachend.

Jos Rood, adviseur duurzaamheid en klimaatadaptatie

Voorwoord / Inhoud

Voorwoord


De Tweede Kamerverkiezingen 2021 hebben we achter ons gelaten. Een record van 38 partijen deden mee. Uiteindelijk wisten 17 partijen zetels te bemachtigen. Door de corona waren de verkiezingen wellicht minder prominent zichtbaar en merkbaar. Het spel rondom de verkiezingen blijf ik altijd boeiend en interessant vinden. Ik kijk altijd met veel bewondering en waardering naar de debatten tussen lijsttrekkers.

Persoonlijk hoop ik dat het nieuwe kabinet een extra versnelling gaat geven op de thema’s Duurzaamheid, Circulaire economie, Klimaatadaptatie en Energietransitie, thema’s waar wij volop op investeren. Samen met onze opdrachtgevers werken aan een duurzame, circulaire, klimaatbestendige en groene openbare ruimte, zorgdragen voor een goede mobiliteit in dorp en stad en meer de verbinding maken met de natuur. Uitdagingen waar onze adviseurs en ingenieurs graag hun tanden in zetten.

We zijn blij en prijzen ons gelukkig dat ondanks de corona onze opdrachtgevers blijven investeren, zowel in nieuwe projecten als in beheer en onderhoud. Dit betekent dat wij ons zeker niet hoeven te vervelen. Sterker nog, onze steeds breder wordende dienstverlening maakt dat we bestaande opdrachtgevers nog meer kunnen ondersteunen.

Een mooi voorbeeld hiervan is de overname van Infra Light Engineering (ILE), specialist op het gebied van openbare en terreinverlichting. Deze specialistische kennis, de jarenlange ervaring binnen en het netwerk van ILE versterkt ons bureau en past uitstekend is onze groeiambitie.

Om de kwaliteit van onze medewerkers en daarmee onze dienstverlening op hoog niveau te houden zijn we momenteel druk bezig om een professionele leeromgeving te bouwen, de HB Academy. Onder het motto “Vandaag leren. Morgen doen.” creëren we een platform om in- en extern kennis te delen. Verder in deze Grondgedachte leest u hier meer over.

Ook op het gebied van digitalisering in de infra maken we goede stappen. Zo zijn we onlangs lid geworden van BIM basis Infra. Onze kennispartner Corné Helmons, adviseur GeoBIM en standaardisatie, vertelt hier meer over.

Uiteraard vindt u ook artikelen over Duurzaamheid, een hot item binnen HB waar we langzaam toewerken naar een samenwerkingsproces met onze opdrachtgevers om straks écht de versnelling te kunnen maken.

Wij hopen dat u weer met veel plezier deze Grondgedachte leest en mocht u getriggerd of geïnteresseerd zijn geraakt door één van de artikelen dan zijn onze adviseurs of ingenieurs uiteraard graag bereid om met u nader in gesprek te gaan.

Ruud Zonneveld